Povinné informace | Podatelna

Jak si co vyřídím

Matrika


Czech Point

 Odkaz na stránky Czech POINT


Evidence obyvatel a jiné správní činnosti


Doprava 


Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku obce Sokolnice 

Rada obce Sokolnice schválila Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku obce Sokolnice (dále jen „Sazebník"). Podle Sazebníku se oceňují práva odpovídající věcnému břemeni v případech, kdy jednotlivé druhy zásahu na nemovitém majetku obce Sokolnice jsou obsahem Sazebníku. V ostatních případech se právo odpovídající věcnému břemeni ocení dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).
Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku obce Sokolnice nabývá účinnosti dne 15.04.2016.
Ceny uvedené v sazebníku jsou bez DPH.
   
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti