Povinné informace | Podatelna

Spolek pro obnovu vesnice CEZAVA

Spolek pro obnovu venkova Cezava byl založen v roce 1995 iniciativou starostů vesnic v prostoru jižně pod Brnem. Jeho založení bylo zákonitým důsledkem a potřebou dalšího rozvoje hnutí obnovy venkova v území s výraznými specifickými podmínkami bezprostřední blízkosti regionálního centra. Geografická a ekonomická specifika jsou také dána lokalizací v povodí řeky Litavy (místní název Cezava). Silně se v území projevuje zanedbání ochrany a tvorby venkovské krajiny, která je dlouhodobě postihována důsledky necitlivého zemědělského užívání. Rostoucí požadavky na zodpovědné a dlouhodobě udržitelné zacházení s venkovským prostorem klade nezbytnost ochrany před povodněmi v dolní části povodí Litavy. Stoupá potřeba zkvalitňování rekreačního zázemí pro Brno a návštěvníky z širšího okolí včetně zahraničí.

Mikroregion CEZAVA

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti