Povinné informace | Podatelna

Ověřování matričních dokladů do ciziny

Ověřování matričních dokladů do ciziny provádí MěÚ Šlapanice pro použití v cizině pro občany, spadající do jeho správního obvodu. V jiných případech krajský úřad JM kraje.
 
Ověřované doklady:
  • rodné, úmrtní a oddací listy
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
O ověření dokladu může požádat fyzická osoba.  
 
 
Kam se obrátit
Žadatelé předloží doklady k ověření /vydané matričními úřady ve správním obvodu MěÚ Šlapanice/ na MěÚ Šlapanice, Brno, Opuštěná 9/2, odbor vnitřních věcí, přízemí, dveře č. 112.  
Případně Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno, tel: 54165 1111.
 
 
Co musíte předložit
  • doklad k ověření
  • průkaz totožnosti fyzické osoby
 
Poplatky
Za ověření výše uvedených dokladů se neplatí žádný správní poplatek.
 
 
Formuláře

 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti