Povinné informace | Podatelna

Domov pro seniory Sokolnice

Zámecká 57, Sokolnice
tel: 544 423 151

Na základě spolupráce našeho domova s organizací Seniorpoint bylo dohodnuto, že se každý druhý čtvrtek v měsíci vždy od 15:00 do 17:00 hodin bude v prostorách domova konat poradna pro seniory. 
       

Služby rodinám

Publikace "Služby rodinám v Jihomoravském kraji". pdf

Odkaz na stránky Národního centra pro rodinu


První pomoc pro mezinárodní rodiny v krizi.

Ministerstvo spravedlnosti zaslalo obcím elektronickou verzi informačního letáku „První pomoc pro mezinárodní rodiny v krizi“. Tento leták byl vytvořen jako informační materiál pro české občany, kteří mají za partnera cizince, uzavřeli s cizincem manželství nebo se k tomuto kroku chystají. Jeho cílem je informovat české občany o možnostech řešení případných rodinných krizových situací, varovat před některými způsoby řešení těchto situací a upozorňuje na možné právní důsledky takových jednání.
 

Rodinné pasy

  
Princip projektu
Projekt je určen pro rodiny (i neúplné), alespoň s jedním dítětem do 18 let, trvale žijící v Jihomoravském kraji. Registrace je ZDARMA. Jihomoravský kraj je historicky první lokalitou České Republiky, ve které byl projekt Rodinné pasy uveden do života. Pro ostatní kraje, které uvažují o připojení může posloužit příkladem jak v zavedení, realizaci tak i v komunikaci projektu. Dnem, kdy byly Rodinné pasy na jižní Moravě oficiálně spuštěny, byl první leden roku 2006.
 
Rozsah nabízených výhod
Zájemci o rodinné pasy mohou využívat slevy v oblasti kultury, klasických nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené). Největší slevy jsou připraveny v oblastech volnočasových aktivit, kde můžeme jmenovat zejména příspěvkové organizace Jihomoravského kraje. Jedná se například o muzea, koupaliště, divadla, kulturní slavnosti, památkové objekty, lázně, sportoviště atd. Novinkou jsou úspěšné jednání s Národním památkovým úřadem v lokalitě Jihomoravského kraje. V praxi to znamená, že mezi poskytovatele slev se zařadí státní hrady a zámky. Již nyní můžeme počítat s takovými historickými objekty, jako jsou např. státní hrad a zámek Kunštát na Moravě, zámek Milovice a nejbližší pro obyvatele města Brna hrad Veveří. S ostatními objekty, které má NPÚ ve správě, se dále jedná.
 
Zdroj informací
Dosavadní reklamní kampaň informovala širokou veřejnost o samotném projektu a jeho přínosech zejména v tisku a televizi. V každém případě hlavním zdrojem informací je webová prezentace www.rodinnepasy.cz.
 

SENIOR PASY

Milí přátelé,
věříme tomu, že jen málo z Vás nikdy neslyšelo o Rodinných pasech, úspěšném projektu, který se před několik málo lety zrodil v Jihomoravském kraji, a který se postupně rozšířil na polovinu České republiky.
Jihomoravský kraj však nyní přichází se zcela novým a naprosto unikátním projektem – Senior pasy, a nám je velkou ctí, že Vám ho můžeme představit. Karta Senior pas je určena pro všechny osoby od věku 55 let a nabízí kromě slev také jedinečnou příležitost, jak si aktivně užít další roky života. Nabídněte proto sobě, svým rodičům nebo přátelům nové možnosti a věnujte kartu Senior pas třeba jako originální dárek. O kartu pro svého seniora mohou požádat i jeho blízcí (partner, rodina, přátelé)!
 
SENIOR PASY jsou unikátním projektem, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA! Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet SENIOR PAS. Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.
 
Jak získám slevovou kartu Senior pas?
registrujte se online v sekci Registrace
nebo
pokud máte bydliště v Jihomoravském kraji, vyplňte a odešlete registrační formulář (ke stažení zde) na adresu: Senior pas, Mendlovo nám. 1a, 60300 Brno.
 
 

Sociální a finanční poradna

 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN
  
SPOLU S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE

        
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi.
     
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojištoven :
• na pojištění domácnosti
• na pojištění nemovitosti
• na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
• na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
     
Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách :
• na elektrickou energii u vybraného dodavatele
• na dodávku plynu u vybraného dodavatele
• na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
• na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky
• na pojištění domácnosti a nemovitosti
• na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů
      
     
Informace – Svaz důchodců ČR ve spolupráci s Občanským sdružením sociálních a finančních poraden ČR
     
Informace - Běhounská 17,  Brno,
úřední den každé úterý od 13:00 – 16.00h, tel: 545 575 257, mob: 731 543 023, mail: financniporadna@seznam.cz   
  

Poradna pro uživatele sociálních služeb.

Naši poradci rádi pomohou zájemcům ve všech otázkách, které se týkají zákona o sociálních službách, sociálních dávkách, výhodách pro zdravotně postižené, seniory a občany.

Kontaktní adresa:
Veselá 199/5 (2. patro, kancelář č. 207, 218, 219), 602 00 Brno
PLNĚ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
Tel.: 542 214 110, 542 214 111
brno-venkov@poradnaprouzivatele.cz   
brno.venkov@seznam.cz  
www.poradnaprouzivatele.cz  
ICQ 411058605 SKYPE: poradnabrno
Otevřeno v pondělí a středu od 8:30 do 17:00 hod. (další dny dle domluvy)

Informační leták.
 


Standardy sociálně-právní ochrany

Obecní úřad Sokolnice jako orgán sociálně-právní ochrany dle ust. § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o OSPOD), vydává v souladu s ust. § 9a) odst. 3 a zák. o OSPOD a s ust. §6 odst. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb., ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zák. o OSPOD, předpis k naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.

OÚ Sokolnice nemá zaměstnance, v jehož náplni práce je zajišťování sociálně-právní ochrany dětí. Za výkon sociálně-právní ochrany dětí odpovídá starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta.

Standardy SPOD

webdesign: Synetix
©2006-2018 Obecní úřad Sokolnice