Povinné informace | Podatelna

Domov pro seniory Sokolnice

Zámecká 57, Sokolnice
tel: 544 423 151

Na základě spolupráce našeho domova s organizací Seniorpoint bylo dohodnuto, že se každý druhý čtvrtek v měsíci vždy od 15:00 do 17:00 hodin bude v prostorách domova konat poradna pro seniory. 
       

Služby rodinám

Publikace "Služby rodinám v Jihomoravském kraji". pdf

Odkaz na stránky Národního centra pro rodinu


První pomoc pro mezinárodní rodiny v krizi.

Ministerstvo spravedlnosti zaslalo obcím elektronickou verzi informačního letáku „První pomoc pro mezinárodní rodiny v krizi“. Tento leták byl vytvořen jako informační materiál pro české občany, kteří mají za partnera cizince, uzavřeli s cizincem manželství nebo se k tomuto kroku chystají. Jeho cílem je informovat české občany o možnostech řešení případných rodinných krizových situací, varovat před některými způsoby řešení těchto situací a upozorňuje na možné právní důsledky takových jednání.

Rodinné pasy

  
Princip projektu
Projekt je určen pro rodiny (i neúplné), alespoň s jedním dítětem do 18 let, trvale žijící v Jihomoravském kraji. Registrace je ZDARMA. Jihomoravský kraj je historicky první lokalitou České Republiky, ve které byl projekt Rodinné pasy uveden do života. Pro ostatní kraje, které uvažují o připojení může posloužit příkladem jak v zavedení, realizaci tak i v komunikaci projektu. Dnem, kdy byly Rodinné pasy na jižní Moravě oficiálně spuštěny, byl první leden roku 2006.
 
Rozsah nabízených výhod
Zájemci o rodinné pasy mohou využívat slevy v oblasti kultury, klasických nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené). Největší slevy jsou připraveny v oblastech volnočasových aktivit, kde můžeme jmenovat zejména příspěvkové organizace Jihomoravského kraje. Jedná se například o muzea, koupaliště, divadla, kulturní slavnosti, památkové objekty, lázně, sportoviště atd. Novinkou jsou úspěšné jednání s Národním památkovým úřadem v lokalitě Jihomoravského kraje. V praxi to znamená, že mezi poskytovatele slev se zařadí státní hrady a zámky. Již nyní můžeme počítat s takovými historickými objekty, jako jsou např. státní hrad a zámek Kunštát na Moravě, zámek Milovice a nejbližší pro obyvatele města Brna hrad Veveří. S ostatními objekty, které má NPÚ ve správě, se dále jedná.
 
Zdroj informací
Dosavadní reklamní kampaň informovala širokou veřejnost o samotném projektu a jeho přínosech zejména v tisku a televizi. V každém případě hlavním zdrojem informací je webová prezentace www.rodinnepasy.cz.
 

SENIOR PASY

Milí přátelé,
věříme tomu, že jen málo z Vás nikdy neslyšelo o Rodinných pasech, úspěšném projektu, který se před několik málo lety zrodil v Jihomoravském kraji, a který se postupně rozšířil na polovinu České republiky.
Jihomoravský kraj však nyní přichází se zcela novým a naprosto unikátním projektem – Senior pasy, a nám je velkou ctí, že Vám ho můžeme představit. Karta Senior pas je určena pro všechny osoby od věku 55 let a nabízí kromě slev také jedinečnou příležitost, jak si aktivně užít další roky života. Nabídněte proto sobě, svým rodičům nebo přátelům nové možnosti a věnujte kartu Senior pas třeba jako originální dárek. O kartu pro svého seniora mohou požádat i jeho blízcí (partner, rodina, přátelé)!
 
SENIOR PASY jsou unikátním projektem, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA! Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet SENIOR PAS. Nabízené slevy ve výši 5–50 % jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.
 
Jak získám slevovou kartu Senior pas?
registrujte se online v sekci Registrace
nebo
pokud máte bydliště v Jihomoravském kraji, vyplňte a odešlete registrační formulář (ke stažení zde) na adresu: Senior pas, Mendlovo nám. 1a, 60300 Brno.
 
 

Pečovatelská služby v ORP Šlapanice

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Rajhrad

kontakt: vedoucí služby Svatava Stará, DiS., tel.: 739 887 992

 

Pečovatelská služba města Židlochovice

kontakt: sociální pracovnice Bc. Lenka Kampasová, tel.: 739 391 796

 

Generace care, z.ú.

kontakt: sociální pracovnice Natálie Marková, DiS., tel.: 724 314 938

 

Pečovatelská služba města Šlapanice

kontakt: vedoucí služby Bc. Zuzana Sovová, tel.: 725 919 387

 

Centrum sociálních služeb Kuřim – Pečovatelská služba

kontakt: koordinátorka služby Svatava Drápalová, DiS., tel.: 773 826 244

 

Naděje – Pečovatelská služba

kontakt: vedoucí služby Mgr. Ing. Zuzana Blažková, tel.: 776 796 084

 

Uvedené služby mají registraci a jsou zařazeny v Základní síti sociálních služeb Jihomoravského kraje.

 


Standardy sociálně-právní ochrany

Obecní úřad Sokolnice jako orgán sociálně-právní ochrany dle ust. § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o OSPOD), vydává v souladu s ust. § 9a) odst. 3 a zák. o OSPOD a s ust. §6 odst. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb., ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zák. o OSPOD, předpis k naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.

OÚ Sokolnice nemá zaměstnance, v jehož náplni práce je zajišťování sociálně-právní ochrany dětí. Za výkon sociálně-právní ochrany dětí odpovídá starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta.

Standardy SPOD


Seniorská obálka

Seniorská obálka pomůže usnadnit řešení v situacích, kdy se dostanete do tísně a ohrožení zdraví nebo života. Na tuto kartu vyplňte základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování), kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Kartu umístěte na viditelném místě ve Vašem bytě nebo domě - na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného sytému Jihomoravského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech.
 
Rozhlasový spot o Seniorské obálce zde (19. 7. 2018, mp3, 3,6 MB).
 
Seniorská obálka ke stažení ZDE (pdf, 1,1 MB) a v černobílém provedení ZDE (pdf, 500 kB)
 
Pravidla pro vyplnění ke stažení ZDE (pdf, 1,4 MB)
 
Historie vzniku obálky ke stažení ZDE (pdf, 260 kB)
 
Kontaktní osoba pro další informace:
Dana Žižkovská, koordinátorka pro Jihomoravský kraj projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, Ministerstvo práce a sociálních věcí, detašované pracoviště Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Terezy Novákové 62a, 62100 Brno, mobil: 770 11 65 65, e-mail: dana.zizkovska@mpsv.cz, www.mpsv.cz.
 

SOS výživné - pomáháme zajistit dlužné výživné i výživné do budoucna


Prostě doma - Sociální služby v terénu

https://www.sokolnice.cz/socialni-sluzby/soc-sluzba-proste-doma.pdf

 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti