Povinné informace | Podatelna

Spolek rybářů Sokolnice

Svaz rybářů Sokolnice (dále jen SRS) byl zaregistrován MV dne 20. 7. jako zájmová organizace občanů obce provozující svoji činnost na rybníku p.č. 616 v obci Sokolnice. Roku 2016 byl Svaz přejmenován na Spolek rybářů Sokolnice. Rybník Spolku pronajímá obec Sokolnice za symbolickou jednu korunu ročně. Rozhodující vliv na vznik SRS měla skutečnost, že rybník v katastru obce Sokolnice byl vyjmut z rybářského revíru MRS Brno 4.
SRS žije bohatým veřejným životem, pořádá sportovní rybářské akce pro širokou veřejnost a vlastními silami s přispěním obce Sokolnice zvelebuje vzhled rybníka a ostrůvku.

WEBOVÉ STRÁNKY SPOLKU

     
 
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti