Povinné informace | Podatelna

Územní plán Sokolnice

Zastupitelstvo obce Sokolnice vydalo dne 10.04.2014 nový územní plán Sokolnice, který nabyl účinnosti 1.května 2014.
Dnem nabytí účinnosti územního plánu Sokolnice pozbyl účinnost územní plán obce Sokolnice schválený usnesením Zastupitelstva obce Sokolnice dne 27.6.2002 (změněný změnou číslo I., číslo II. a číslo III.)
   
 
webdesign: Synetix
©2006-2020 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti