Povinné informace | Podatelna

Základní informace

název obce Sokolnice
kód obce 15219
IČZÚJ 583898
kód obce (MMR) 152196
IČO: 00282596
DIČ: CZ00282596
 
výměra obce (ha) 1 134,5548
počet obyvatel aktuální 2 357
nadmořská výška obce 207 m.n.m.
 
typ úřadu Obecní úřad
adresa úřadu Komenského 435, 664 52 Sokolnice
telefon viz: Obecní úřad / Základní informace
fax mimo provoz
e-mail obec@sokolnice.cz
datová schránka a2mbbe3
příslušnost ke kraji Kraj Jihomoravský
příslušnost k okresu Brno-venkov
příslušnost k pověřenému úřadu Šlapanice
příslušnost ke stavebnímu úřadu Sokolnice
příslušnost k matričnímu úřadu Sokolnice
příslušnost k finančnímu úřadu Brno-venkov
číslo finančního úřadu 93
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., pobočka Brno-Slatina
č.ú.: 1343297349/0800
IBAN: CZ11 0800 0000 0013 4329 7349 
 
Pošta ANO
Mateřská škola ANO
Základní škola (všechny ročníky) ANO
Zdravotnické zařízení - dospělí ANO
Zdravotnické zařízení - děti ANO
Zdravotnické zařízení - zubní ANO 
Zdravotnické zařízení - gynekologie ANO
Zdravotnické zařízení - logopedie ANO
Lékárna ANO
Obecní policie ANO
Vodovod ANO
Plynovod ANO
Dešťová kanalizace ANO
Splašková kanalizace ANO
Čistírna odpadních vod ANO
Kabelová televize ANO
Internet v kabelové televizi ANO
Benzínová čerpací stanice ANO
Sběrné středisko odpadů ANO
Sportoviště s umělým povrchem ANO
Bankomat ANO

Kontaktní údaje pověřence

 Jméno pověřence  Mgr. Andrea Sluštíková
 Kontaktní adresa  Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
 Telefon  774 088 430; 533 304 213
 E-mail  slustikova@slapanice.cz, info@dsoslapanicko.cz

 


Foto obecního úřadu.

Adresa a telefonní spojení

Obecní úřad Sokolnice
Komenského 435
664 52 Sokolnice

IČO: 002 82 596

e-mail: obec@sokolnice.cz
elektronická podatelna: podatelna@sokolnice.cz
číslo datové schránky: a2mbbe3

 

 jméno a příjmení
 funkce
telefon
mobil
e-mail
Mgr. Libor Beránek
starosta obce
515 553 849
731 230 175
Ivanka Hamanová
místostarostka obce
515 553 848
604 232 100
Ing. Jana Brabcová
matrikářka, pokladní, podatelna,  evidence obyvatel
515 553 846
nemá
Andrea Hrdličková administrativní pracovnice 515 553 831 nemá hrdlickova@sokolnice.cz
Markéta Šilbergerová   
účetní
515 553 840
nemá
Ing. Eva Hrnčířová
technik stavebního  úřadu  
515 553 842
nemá
Jana Robešová  
technik stavebního úřadu, podatelna, pokladní
515 553 841
nemá
Ing. arch. Vladimír Ševeček
technik stavebního úřadu
515 553 844
nemá
sevecek@sokolnice.cz
Ing. Pavel Drahonský
technik stavebního úřadu
515 553 847
nemá
Ing. Jana Cupáková
technik stavebního úřadu
515 553 843
nemá
Jana Šebestová
knihovnice
515 553 845
nemá
webdesign: Synetix
©2006-2019 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti