Povinné informace | Podatelna

Základní informace

název obce Sokolnice
kód obce 15219
IČZÚJ 583898
kód obce (MMR) 152196
IČO: 00282596
DIČ: CZ00282596
 
výměra obce (ha) 1 134,5548
počet obyvatel aktuální 2 357
nadmořská výška obce 207 m.n.m.
 
typ úřadu Obecní úřad
adresa úřadu Komenského 435, 664 52 Sokolnice
telefon viz: Obecní úřad / Základní informace
fax mimo provoz
e-mail obec@sokolnice.cz
datová schránka a2mbbe3
příslušnost ke kraji Kraj Jihomoravský
příslušnost k okresu Brno-venkov
příslušnost k pověřenému úřadu Šlapanice
příslušnost ke stavebnímu úřadu Sokolnice
příslušnost k matričnímu úřadu Sokolnice
příslušnost k finančnímu úřadu Brno-venkov
číslo finančního úřadu 93
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., pobočka Brno-Slatina
č.ú.: 1343297349/0800
IBAN: CZ11 0800 0000 0013 4329 7349 
 
Pošta ANO
Mateřská škola ANO
Základní škola (všechny ročníky) ANO
Zdravotnické zařízení - dospělí ANO
Zdravotnické zařízení - děti ANO
Zdravotnické zařízení - zubní ANO 
Zdravotnické zařízení - gynekologie ANO
Zdravotnické zařízení - logopedie ANO
Lékárna ANO
Obecní policie ANO
Vodovod ANO
Plynovod ANO
Dešťová kanalizace ANO
Splašková kanalizace ANO
Čistírna odpadních vod ANO
Kabelová televize ANO
Internet v kabelové televizi ANO
Benzínová čerpací stanice ANO
Sběrné středisko odpadů ANO
Sportoviště s umělým povrchem ANO
Bankomat ANO

Kontaktní údaje pověřence

 Jméno pověřence  Mgr. Andrea Sluštíková
 Kontaktní adresa  Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
 Telefon  774 088 430; 533 304 213
 E-mail  slustikova@slapanice.cz, info@dsoslapanicko.cz

 


Adresa a telefonní spojení

Obecní úřad Sokolnice
Komenského 435

664 52 Sokolnice
 
IČO: 002 82 596
 
elektronická podatelna: podatelna@sokolnice.cz
číslo datové schránky: a2mbbe3
 
jméno a příjmení
 funkce
telefon
mobil
                    e-mail                  
 Mgr. Libor Beránek
 starosta obce
515 553 849
731 230 175
 Ivanka Hamanová
 místostarostka obce
515 553 848
604 232 100
Ing. Jana Brabcová
 matrikářka
515 553 846
nemá
 Andrea Hrdličková
 administrativní  pracovnice  
515 553 831
nemá
 hrdlickova@sokolnice.cz
 Markéta Šilbergerová   
 účetní
515 553 840
nemá
 Ing. Eva Hrnčířová
 technik stavebního  úřadu  
515 553 842
nemá
 Jana Robešová  
 technik stavebního úřadu
515 553 841
nemá
 Ing. arch. Vladimír Ševeček
 technik stavebního úřadu
515 553 844
nemá
 Ing. Pavel Drahonský
 technik stavebního úřadu
515 553 847
nemá
 Ing. Jana Cupáková
 technik stavebního úřadu
515 553 843
nemá
 Šebestová Jana
 knihovnice
515 553 845
nemá
   
webdesign: Synetix
©2006-2019 Obecní úřad Sokolnice