Povinné informace | Podatelna

Základní informace

název obce Sokolnice
   
kód obce 15219
IČZÚJ 583898
kód obce (MMR) 152196
IČO: 00282596
DIČ: CZ00282596
 
výměra obce (ha) 1 134,5548
počet obyvatel aktuální 2 369
nadmořská výška obce 207 m.n.m.
 
typ úřadu Obecní úřad
adresa úřadu Komenského 435, 664 52 Sokolnice
telefon viz: Obecní úřad / Základní informace
fax mimo provoz
e-mail obec@sokolnice.cz
datová schránka a2mbbe3
příslušnost ke kraji Kraj Jihomoravský
příslušnost k okresu Brno-venkov
příslušnost k pověřenému úřadu Šlapanice
příslušnost ke stavebnímu úřadu ORP Šlapanice
příslušnost k matričnímu úřadu Sokolnice
příslušnost k finančnímu úřadu Brno-venkov
číslo finančního úřadu 93
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., pobočka Brno-Slatina
č.ú.: 1343297349/0800
IBAN: CZ11 0800 0000 0013 4329 7349 
 
Pošta ANO
Mateřská škola ANO
Základní škola (všechny ročníky) ANO
Zdravotnické zařízení - dospělí ANO
Zdravotnické zařízení - děti ANO
Zdravotnické zařízení - zubní ANO 
Zdravotnické zařízení - gynekologie ANO
Zdravotnické zařízení - logopedie ANO
Lékárna ANO
Obecní policie ANO
Městská hromadná doprava ANO
Železniční stanice  Sokolnice - Telnice ANO
Nákupní středisko ANO
Stavební úřad NE
Vodovod ANO
Plynovod ANO
Dešťová kanalizace ANO
Splašková kanalizace ANO
Čistírna odpadních vod ANO
Kabelová televize ANO
Internet v kabelové televizi ANO
Benzínová čerpací stanice ANO
Sběrné středisko odpadů ANO
Sportoviště s umělým povrchem ANO
Bankomat ANO
Pivovar ANO

Kontaktní údaje pověřence

 Jméno pověřence  Mgr. Miroslava Poštolková
 Kontaktní adresa  Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
 Telefon  774 149 350; 533 304 213
 E-mail info@dsoslapanicko.cz

 


Foto obecního úřadu.

Adresa a telefonní spojení

Obecní úřad Sokolnice
Komenského 435
664 52 Sokolnice

IČO: 002 82 596

e-mail: obec@sokolnice.cz
elektronická podatelna: podatelna@sokolnice.cz
číslo datové schránky: a2mbbe3

 

 jméno a příjmení
 funkce
telefon
mobil
e-mail
Mgr. Libor Beránek
starosta obce
515 553 849
731 230 175
Mgr. Klára Sichlerová, DiS.
tajemnice
515 553 848
604 232 100 tajemnik@sokolnice.cz
Ing. Jana Brabcová
matrikářka, pokladní, podatelna,
evidence obyvatel
515 553 846
nemá
Andrea Hrdličková administrativní pracovnice 515 553 831 nemá hrdlickova@sokolnice.cz
Markéta Šilbergerová   
účetní
515 553 840
nemá
 
Jana Robešová  
referentka silničního správního úřadu a stavebně technických činností
515 553 844
nemá
Jana Šebestová
knihovna
515 553 845
nemá
knihovna@sokolnice.cz
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti