Povinné informace | Podatelna

Úřední hodiny

Foto obecního úřadu.

Pondělí  8:00–11:30  12:30–17:00
Středa 8:00–11:30 12:30–17:00

Adresa a telefonní spojení

Obecní úřad Sokolnice
Stavební úřad
Komenského 435
664 52 Sokolnice
 
Fax: 515 553 831 (dočasně mimo provoz)
číslo datové schránky: a2mbbe3
 

 jméno a příjmení

funkce telefon mobil e-mail

Ing. Eva Hrnčířová

technik stavebního úřadu

515 553 842

nemá hrncirova@sokolnice.cz

Jana Robešová

 technik stavebního úřadu

515 553 841

nemá robesova@sokolnice.cz

Ing. arch. Vladimír Ševeček

 technik stavebního úřadu

515 553 844

nemá sevecek@sokolnice.cz

Ing. Pavel Drahonský

 technik stavebního úřadu

515 553 847

nemá drahonsky@sokolnice.cz

Ing. Jana Cupáková

 technik stavebního úřadu

515 553 843

nemá zichova@sokolnice.cz

Územní plán Sokolnice

Zastupitelstvo obce Sokolnice vydalo dne 10.04.2014 nový územní plán Sokolnice, který nabyl účinnosti 1.května 2014.
Dnem nabytí účinnosti územního plánu Sokolnice pozbyl účinnost územní plán obce Sokolnice schválený usnesením Zastupitelstva obce Sokolnice dne 27.6.2002 (změněný změnou číslo I., číslo II. a číslo III.)
   

Žádost o vyjádření k sítím

Obec podpořila nasazení služby e-UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.
Služba je pro všechny zájemce zdarma.

Žádost o vyjádření k sítím


Jak si co vyřídím


Územní studie RD na ulici Polní


Územní studie RD na ulici Nová


Územní studie RD na ulici Zámecká


Územní studie RD na ulici Krakovská


Územní studie RD na ulici Pod Stráží

webdesign: Synetix
©2006-2018 Obecní úřad Sokolnice