Povinné informace | Podatelna

Svaz včelařů Sokolnice

Na členské schůzi konané 8.2.2009 požádal dosavadní předseda pan Fasora ze zdravotního důvodu o uvolnění z funkce. Po tomto návrhu byl zvolen nový výbor ve složení:
  
Složení výboru:  
Předseda
Ing. Václav Hůrka
Jednatel
Jaroslav Novotňák
Hospodář
Ing. Karel Vymazal
Zdravotník
Milan Černý
 

Bývalému předsedovi panu Fasorovi bylo předáno „Poděkování“ a malý dárek za vykonanou práci pro naší základní organizaci.
Na jednání členské schůze byl dále odsouhlasen další postup léčby proti roztoči varroa destruktor v následujícím období v roce 2009.
Na základě nařízení KVS č.3/2008 bylo zasláno 12 vzorků od včelařů z KÚ Kobylnice a Sokolnice na vyšetření moru. Z výsledků vyplývá, že výsledek je negativní.


Malé ohlédnutí:
Z knihy zápisů „Pobočného včelařského spolku pro Sokolnice a okolí se sídlem v Sokolnicích“.
První ustavující jednání se konalo 7.12.1919 za účasti 15.zástupců z 5.obcí: Sokolnic, Telnic, Kobelnic, Měnína a Otmarova. První předsedou byl zvolen pan Kloc Josef ze Sokolnic. Celkově se do spolku přihlásilo 25 členů.
webdesign: Synetix
©2006-2020 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti