Povinné informace | Podatelna

Svaz včelařů Sokolnice

Z. S základní organizace SOKOLNICE                                 

Náš včelařský spolek má celkem dalekou historii, sahající sto let zpět. Z knihy zápisů „Pobočného včelařského spolku pro Sokolnice a okolí se sídlem v Sokolnicích“.

První ustavující jednání se konalo 7.12.1919 za účasti 15.zástupců z 5.obcí: Sokolnic, Telnic, Kobelnic, Měnína a Otmarova. První předsedou byl zvolen pan Kloc Josef ze Sokolnic. Celkově se do spolku přihlásilo 25 členů.

V dnešní době registruje celkem 22 rádných a registrovaných členů z obcí Telnice Sokolnice a Kobylnice. Z naší obce to je šest členů, kteří se starají přibližně o 90 včelstev.

V roce 2016 na členské schůzi byl zvolen nový výbor, kde předsedou byl zvolen Ing. Hůrka, jednatel Holásek Petr z Telnice, pokladníka Ing. Vymazal Karel a  kontrolor Kocourek Jaroslav.

Jednotlivá stanoviště jsou registrována u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s. Pracoviště ústřední evidence včelstev a také a souběžně je naše ZO registrovaná v systému  CIS – centrálním evidenčním systému.

Členská schůze se schází 3-4 do roka, kde se řeší organizační otázky s léčením včetně výdeje léčiv, odevzdáváním vzorků měli, předáváním zkušeností. V řešení mezi členy jsou nemoci včel, všeobecně větší zavčelenost katastru, kdy průměrně v republice je 10 včelstev na 1km2, přičemž naše obec má 11 včelstev. Z čísel pak vyplývá problém s uživením a přenosem nemocí. Stále si musíme uvědomovat, že pracujeme s živočišným materiálem, který je bezprostředně hlavně závislý na počasí.

Spolek také dělá ukázky v mateřské a základní škole, dodává na různé společenské akce své produkty. Naši členové se aktivně podílí při odchytu jednotlivých rojů a zase obráceně se naše včely podílí na zlepšeném opylování ovocných stromů a i zeleniny.

Pro komunikaci je možné použít email: zosokolnice@vcelarstvi.cz.

Včelařský spolek také nabízí prodej místního medu. Více informací naleznete na odkaze: https://svaz-vcelaru-sokolnice.webnode.cz/.

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti