Povinné informace | Podatelna

Narození dítěte

Narození, ke kterým došlo v obcích matričního obvodu Sokolnice
  
K vyřízení rodného listu matka předloží:
provdaná matka: občanský průkaz svůj a manžela, oddací list
svobodná matka: občanský průkaz, rodný list, prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti
rozvedená matka: občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu, popřípadě prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti
ovdovělá matka: občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela.
 
Určení otcovství k dítěti
V případě rozvedených a ovdovělých matek může být k dítěti určeno otcovství pouze za předpokladu, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, případně od úmrtí manžela, uplynulo více než 300 dní. Pokud tato doba neuplynula, předloží matka oddací list.
S matkou dítěte se dostaví i otec, který předloží občanský průkaz a rodný list.
Pokud je jeden z rodičů nezletilý, lze určit otcovství k dítěti pouze před soudem

 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti