Povinné informace | Podatelna

Ověření listin

VIDIMACE - OVĚŘENÍ SHODY KOPIE S ORIGINÁLEM (zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
 
 
Jak a kam se obrátit:
  • Obecní úřad Sokolnice, kancelář matriky a evidence obyvatel;
  • Kterýkoliv matriční úřad a nebo obecní úřad pověřený k ověřování shody opisů nebo kopie s listinou;
  • Kterýkoliv notář. 

Co musíte předložit:

  • Originál listiny (prvopis nebo ověřený opis/fotokopie listiny).

Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady dle § 6 odst.3 zák.č. 21/2006 Sb.

 
Poplatek:
Dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoven ve výši 30 Kč za každou i započatou stránku
 
Ověření fotokopií se provádí na místě.

Poznámka:
Pasy, občanské průkazy, řidičské průkazy a jiné průkazy totožnosti a geometrické plány se ověřovat nesmí.

 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti