Povinné informace | Podatelna

Přijímání prohlášení o volbě druhého jména

Osoby narozené do 31.12.1949
V matričních knihách vedených do 31. 12. 1949 bylo možno zapsat více jmen. Pokud bylo zapsáno pouze jedno jméno, lze prohlášením zvolit druhé jméno. Pokud jsou v matriční knize zapsána dvě nebo více jmen a tato jsou uvedena i na rodném listu vydaném do 31. 12. 1949, platí v úředním styku pouze jméno uvedené na prvním místě nebo jméno jinak označené za hlavní; občan může učinit prohlášení o volbě druhého jména, které však může být zvoleno pouze ze jmen již zapsaných v matriční knize. Užívání těchto dvou jmen bude prokazovat rodným listem vydaným po 1. 7. 2001. To znamená, že se automaticky neobnoví užívání dvou jmen zapsaných v matriční knize.
Křestní list se považuje za veřejnou listinu prokazující narození za předpokladu, že obsahuje údaje uváděné v době jeho vydání v rodném listu a byl vydán do 31. prosince 1949.
 
 
Osoby narozené od 1.1.1950 do 30.6.2001
V tomto období bylo možno zapsat do matriční knihy pouze jedno jméno. Prohlášením je možno zvolit ke stávajícímu jménu jméno druhé (ne dvě nová jména). Za nezletilé činí prohlášení zákonní zástupci; u nezletilých starších 15 let je třeba jejich souhlasu - bez jejich souhlasu nemůže být druhé jméno zapsáno.
 
 
Osoby narozené od 1.7.2001
Po tomto datu je možno zapsat do matriční knihy dvě jména při splnění podmínek stanovených zákonem. Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
Občan je oprávněn, ale i povinen užívat jméno, popřípadě jména, a příjmení, kterými je zapsán v matriční knize. Je tedy povinen požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního pasu atd., na němž budou uvedena obě jména.
Podrobné informace občanům poskytne kterýkoli matriční úřad.
 
 
Kdo a za jakých podmínek:
Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR. 
   
 
 Jak a kam se obrátit:
  • o na matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana;
  • o na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.
   
Co musíte předložit:
Prohlášení o zvolení jména, popř. jmen obsahuje:
  • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká;
  • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká;
  • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce;
  • jméno, popřípadě jména, která si zvolí;
  • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní;
  • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.
K prohlášení se připojí rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.
 
 
Formuláře:
prohlášení o užívání dvou jmen:
  • o pro osobu mladší 18 let
  • o pro osobu starší 18 let
   
Poplatky:
Poplatky se neplatí.
 
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti