Povinné informace | Podatelna

O knihovně

NĚKOLIK SLOV O KNIHOVNĚ
Knihovna v Sokolnicích je veřejná univerzální knihovna, jejímž úkolem je uspokojování knihovnických a informačních potřeb obyvatel. Půjčuje knihy, časopisy. Umožňuje občanům zdarma přístup na internet. Pro veřejnost je také k dispozici kopírovací stroj pro pořizování kopií a tisku různých dokumentů z PC.
 
HISTORIE
První knihovna v naší vesnici byla umístěna v budově tehdejší obecní školy. Správkyní knihovny byla paní učitelka Kratochvílová, která v budově bydlela. S přibývajícím počtem žáků vznikla potřeba uvolnit ve školní budově všechny místnosti a prostor. Knihovna byla tedy přemístěna a až do roku 1946 se nacházela v místnosti v budově tzv. „Staré školy“ dům č.p. 34 ul. Masarykova.
 
Znovu se knihovna stěhovala do budovy Místního národního výboru, který sídlil v domě č.p. 10., všeobecně nazývané „Desáté číslo.“ V přilehlé místnosti byla i čítárna. Nějakou dobu byl knihovníkem pan Jan Sekanina.
 
Řadu let byla umístěna i v „hasičce“. Jako knihovnice zde pracovala paní Nataša Nováková, kterou v době mateřské dovolené zastupovala paní Jarmila Dudáková. Ta zde byla zaměstnána v letech 1989 – 1992. Za jejího působení došlo k dalšímu přemístění knihovny. A to do budovy Obecního úřadu na ulici Komenského 435. Od roku 1994 do roku 2004 byla knihovnicí paní Dana Konečná. V současné době je vedoucí knihovny paní Jana Šebestová.
 
V  prosinci roku 2015 proběhlo přestěhování knihovny do budovy bývalého nákupního střediska. V tomto zrekonstruovaném objektu tedy našla knihovna své nové místo v prvním patře  tvz. S pasáže. Návštěvníci knihovny, a to zvláště senioři a maminky s kočárky, oceňují možnost využívat výtah.
 
Nové prostory umožňují provádět besedy, setkání, povídání nad knihou, čtení pro děti i dospělé čtenáře. Knihovna spolupracuje s mateřskou a základní školou. Pro děti jsou pořádány besedy a soutěže.
 
Po administrativní stránce patřila knihovna od 60. let mezi knihovny okresu Brno-venkov a od r. 1990 se stala pobočkou Okresní knihovny Brno-venkov v Židlochovicích. V r. 1996 se jejím zřizovatelem stala Obec Sokolnice. Po metodické stránce patří knihovna pod středisko při Městské knihovně v Kuřimi.
 
Knihovna je financována z rozpočtu obce.
 

Knihovna v roce 1970
Knihovna v roce 1970

Knihovna v roce 2006
Knihovna dnes

Knihovna součastnost
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti