Povinné informace | Podatelna

Pohled na sportoviště

     

Provozní řád

Provozní řád sportoviště.

 1. Vstupem na sportoviště a do jeho bezprostřední blízkosti (dále jen areál) se každá osoba dobrovolně podrobuje ustanovení tohoto řádu a pokynům správce areálu.

 2. Vstup na sportoviště je možný jen na vlastní nebezpečí. Obec nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků sportoviště, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu.

 3. Na ploše sportoviště platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, není zde povolen vstup v obuvi s ostrými hroty (tretry) a kovovými či plastovými hroty (kopačky). Dále se zde nesmí manipulovat s řeznými, bodnými a sečnými předměty.

 4. Na plochu sportoviště je zakázáno vjíždět jakýmikoliv dopravními prostředky (motocykl, jízdní kolo, koloběžka, skateboard, tříkolky, kolečkové brusle apod.).

 5. Vstup do areálu je možný pouze v době jeho provozu, tj. pondělí až pátek od 9:00 do 21:00 hodin, v sobotu a neděli od 9:00 do 18:00 hodin.

 6. V celém areálu jsou návštěvníci povinni udržovat čistotu a pořádek, odpadky a nedopalky odkládat do sběrných nádob.

 7. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, či poškození.

 8. Vstup do areálu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných, či psychotropních látek.

 9. Z areálu bude bez jakékoli náhrady vykázána osoba, která neuposlechne správce, anebo jinak poruší ustanovení tohoto provozního řádu.

 10. Správcem areálu je paní Iva Odehnalová, bytem Komenského 18, Sokolnice, tel: 777 043 017. U správce se osobně či telefonicky objednává pronájem sportoviště, správce vydává klíče a dohlíží na provoz sportoviště.

 11. Sportoviště je každý školní den do 15:30 hod. k dispozici žákům základní školy Sokolnice. Ve dnech, kdy škola nebude sportoviště do 15:30 hodin využívat, může správce sportoviště dětem v této době bezplatně pronajímat.

 12. Pokud do 15:30 hodin o sportoviště nebude mít zájem jak škola, tak i žádné z dětí, může správce sportoviště pronajmout i za úplatu.

 13. Od 15:30 hod. do 21:00 hod. se za použití sportoviště platí 100,- Kč za každou i započatou hodinu. Po zapnutí osvětlení na sportoviště se platí 120,- Kč za každou i započatou hodinu. Peníze vybírá správce.

 14. V mimoškolních dnech je pronájem sportoviště po celou jeho provozní dobu za úplatu (netýká se období školních letních prázdnin).


 
V době letních prázdnin je sportoviště od pondělí do pátku bezplatně od 8:00 do 15:00 hodin k dispozici dětem a od 15:00 hodin bude prostor k dispozici ostatním zájemcům za úplatu.
Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu  je pronájem sportoviště po celou jeho provozní dobu za úplatu.
     

Krátká fotogalerie


Mapa

 
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti