Povinné informace | Podatelna

Myslivecký spolek Na Zlatém potoce Sokolnice-Kobylnice

Myslivecký spolek Na Zlatém potoce Sokolnice-Kobylnice navazuje na dlouholetou tradici honebního sdružení. V roce 2014 si novela občanského zákoníku vyžádala změnu právní formy, a tak se z mysliveckého sdružení stal myslivecký spolek Na Zlatém potoce Sokolnice-Kobylnice.

Myslivecký spolek má v současnosti 19 členů, výbor spolku má 6 členů. Nejvyšším orgánem je členská schůze, která rozhoduje o existenčních otázkách mysliveckého spolku. Výkonné řízení je svěřeno pětičlennému výboru v čele s předsedou a mysliveckým hospodářem. Kontrolní činnost zajišťuje kontrolní komise, která je tří členná. O to, aby byl v honitbě klid se stará myslivecká stráž, jenž je ze zákona považována za úřední osobu. Pravomoci myslivecké stráže jsou blíže stanoveny v zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Členové mysliveckého spolku se pravidelně schází na myslivecké chatě, která je umístěna v naší honitbě o rozloze 1200 ha pozemků, a to převážně půdy orné, ale i lesní. Myslivecká chata našeho spolku prochází od roku 2014 pomalou rekonstrukcí, která je financována z vedlejší výdělečné činnosti mysliveckého spolku a podpory zastupitelstva obce Sokolnice, za což děkujeme.

Hlavní činností spolku je výkon myslivosti, kterým se rozumí činnost prováděná v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. Litera zákona tedy pamatuje nejen na chov a lov zvěře a činnosti s tím související, ale také na kulturní a spolkovou činnost, která je pro myslivecký spolek velice důležitá. Běžnou činností členů našeho spolku je přikrmování zvěře v období strádání, péče o myslivecká zařízení v honitbě, odběry vzorků pro veterinární správu a samozřejmě lov dle schváleného plánu odlovu. Společné hony probíhají v listopadu a prosinci. Trofeje ulovené srnčí zvěře je možné každoročně shlédnout na okresní výstavě trofejí, kde se mimo jiné hodnotí také správnost provedeného odlovu z hlediska kvality, věkové struktury a doby odlovu.

V naší honitbě lze spatřit převážně zvěř drobnou, tedy bažanta obecného, zajíce polního, ale i králíka divokého. Počty drobné zvěře jsou oproti jiným okolním honitbám na vysokých číslech, k čemuž přispívá i aktivní práce našich členů. Vysoké počty jsou v naší honitbě i u zvěře spárkaté, srnčí. Při procházce honitbou lze na polích vidět vysoké stavy této zvěře. Z ostatních druhů zvěře se vzácně vyskytuje koroptev polní, dále holub hřivnáč, kachna divoká, straka obecná a krkavec velký. Z dravců je to především káně obecná či poštolka obecná. Srstnatou zvěř tvoří zástupci lišky obecné, jezevce lesního, kuny skalní a lesní.

Myslivecký spolek má nejen vlastní kulturní akce, ale podílí se i na akcích naší obce, příkladem může být každoroční jarní úklid obce. Mezi tradiční kulturní akce patří zimní Myslivecký ples nebo červnový dětský den s myslivci, který probíhá na myslivecké chatě. Jarní a podzimní zkoušky lovecky upotřebitelných psů jsou také aktivitou našeho spolku. Další mysliveckou akcí jsou pravidelné podzimní hony na drobnou zvěř, jenž jsou významným zakončením roku.

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti