Povinné informace | Podatelna

Změna příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.
Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení (příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství) nebo příjmení rodné.
 
   
Kdo a za jakých podmínek:
  • rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela;
  • rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.
    
Jak a kam se obrátit:
Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu.
 
     
Co musíte předložit:
  • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat svoji totožnost;
  • oddací list;
  • doklad o rozvodu manželství s doložkou právní moci.
Formuláře nejsou stanoveny.
 
 
Poplatky:
Poplatky se neplatí.
 
Pokud občan zmešká jednoměsíční lhůtu po právní moci rozsudku o rozvodu, pak může požádat o změnu příjmení (viz kapitola "Změna jména a příjmení"). Správní poplatek je v tomto případě 100 Kč.
 
 
Lhůty pro vyřízení:
Změnu příjmení je třeba oznámit do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu.
 
 
Další činnosti:
Po přijetí dřívějšího příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu

 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti