Povinné informace | Podatelna

Určení otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti

Toto prohlášení mohou učinit na kterékoliv matrice rodiče, pokud jsou plnoletí. V případě, že nedosáhli 18 let, obrátí se na příslušný soud.
 
 
Co musí předložit rodiče dosud nenarozeného dítěte:
  • rodné listy
  • občanské průkazy
  • matka předloží těhotenský průkaz
  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela
 Co musí předložit rodiče narozeného dítěte:
  • o rodné listy
  • o občanské průkazy
  • o rodný list dítěte
  • o rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu
  • o ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Aby mohlo být v obou případech určeno otcovství, musí od právní moci rozsudku o rozvodu uplynout více jak 300 dní, rovněž u ovdovělé matky musí od data úmrtí manžela uplynout více jak 300 dní.

 
Formuláře:
Prohlášení o otcovství vyplní matrika za přítomnosti rodičů
 
 
Poplatky:
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
 
 
Lhůty pro vyřízení:
V případě, že jsou předloženy požadované doklady - IHNED
 

 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti