Povinné informace | Podatelna

Přidělení čísla popisného

Obci přísluší rozhodovat o názvech části obce, ulic a jiných veřejných prostranství. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným.
 
 
Jak a kam se obrátit:
K přidělení čísla popisného podává občan písemnou žádost na Obecní úřad Sokolnice.
 
 
Co musíte předložit:
  • vyplněná žádost o přidělení čísla
  • geometrický plán (originál)
  • pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo stanovisko odboru výstavby k existenci stavby nebo kolaudační souhlas
Poplatek:
Za vydání písemného potvrzení o přidělení čísla popisného pro katastrální úřad 50 Kč.
Za fyzický výdej čísla popisného 50 Kč.
Vydání písemného potvrzení o změně názvu nebo opravy názvu ulice je dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích od poplatku osvobozeno
 
 
Vyřízení
žádosti lze vyhovět na místě, nejdéle do 30 dnů.
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti