Povinné informace | Podatelna

Ztráty a nálezy

ZTRÁTY A NÁLEZY
Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce. Seznam nálezů je vyvěšen na úřední desce.
 
Nalezené doklady (občanský průkaz, cestovní pas, bankovní karta apod.) se předávají příslušnému orgánu nebo orgánu, který je vydal.
Nálezy na území obce Sokolnice se evidují v kanceláři matriky a evidence obyvatel. Pracovnice vyplní s nálezcem záznam o nálezu a vydá mu písemné potvrzení o převzetí nalezené věci.
 
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti