Povinné informace | Podatelna

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize

Matriční úřad Sokolnice vede matriční knihy pro obce ve svém správním obvodu.
 
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice se vydává většinou pro použití v cizině.
 
 
Komu a za jakých podmínek
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.
Potvrzení lze vydat fyzické osobě, které se matriční událost týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům.
S ústní či písemnou žádostí o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.
 
 
Jak a kam se obrátit:
Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 207/2001 Sb., která provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na příslušný krajský úřad, případně kterýkoliv matriční úřad
  

Co musíte předložit:

  • o platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost;
  • o písemnou žádost a veřejnou listinu, ze kterých je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (doložení požadavku z ciziny, viz bod Komu a za jakých podmínek).
 
Formuláře:
Žádost o povolení nahlédnutí do sbírky listin vedeného do 31.12.1958.pdf
Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy, nebo sbírky listin.doc.
Žádost o povolení nahlédnutí do sbírky listin vedeného do 31.12.1958.doc
 
 
 
Poplatky:
Za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti. 
 
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti