Povinné informace | Podatelna

Opatření obecné povahy číslo 01/2013

Obecní úřad v Sokolnicích, příslušný podle ustanovení § 10, 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ), podle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, §§ 6 a 7 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a na základě veřejného zájmu Obce Sokolnice, IČ 00282596, projednaného usnesením Rady Obce Sokolnice č. 15 ze dne 29. 08. 2013
 
v y d á v á  
 
opatřením obecné povahy č. 01/2013
 
zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a rozdělení do tříd, včetně vymezení účelových komunikací v katastrálním území obce Sokolnice.

Opatření obecné povahy č. 01/2013.doc

Opatření obecné povahy č. 01/2013.pdf

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti