Povinné informace | Podatelna

Úřední deska

Uzavírka místní komunikace

Typ dokumentu
Obec Sokolnice
Číslo jednací
OUSO/1942/2022
Datum vyvěšení
16. 6. 2022
Datum sejmutí
30. 9. 2022

Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice obdržel dne 01.06.2022 žádost společnosti SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599, zastoupené na základě plné moci společností Znakom s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČ: 26264641 o povolení uzavírky místní komunikace z důvodu realizace stavby "Rekonstrukce ul. Na Skalce". Uzavřený úsek má délku cca 125 metrů.

Přechodná úprava provozu bude provedena jen na nezbytně nutnou dobu, a to v termínu od června do září 2022. Společnost ZNAKOM s.r.o. provede instalaci dopravního značení a je odpovědná za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho udržování, úplnost a včasné odstranění. Uzavírka nebude mít vliv na osobní linkovou dopravu, nedojde k přemístění zastávek.  

Připojené dokumenty

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti