Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2013 – příjmy

§
Název
Schváleno 2013
0000
Daně celkem
15 761,0
0000
Ostatní daňové příjmy
14 437,5
1012
Pozemky
23,4
2119
Příjmy z dobývacích prostor
113,2
2310
Vodovod
170,0
2321
ČOV a kanalizace
290,0
3314
Knihovna - půjčovné
2,1
3341
Rozhlas a televize
3,6
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
2,3
3421
Využití volného času dětí a mládeže
2 036,1
3511
Zdravotní středisko
293,9
3613
Nebytové hospodářství
487,4
3632
Hřbitov - hrobová místa
4,1
3639
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
15,6
3723
Příjmy z provozu SSO
53,6
3725
Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM)
106,7
5512
Požární ochrana
10,5
6171
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8,8
6310
Bankovní úroky a dividendy
40,0
Příjmy celkem
33 859,8

Financování:

0000
Zůstatek z roku 2012 na účtech u KB + ČS
6 410,1
0000
Komerční úvěr
2 422,0
Celkem
8 832,1

 
Příjmy celkem
42 691,9
webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti