Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2013 – výdaje

§
Název
Schváleno 2013
1012
Pozemky
10,0
2212
Místní komunikace
1 528,8
2219
Cyklistické stezky
5,0
2221
Dopravní obslužnost
188,5
2310
Vodovod
4,5
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
722,4
3111
Mateřská škola a školní jídelna
1 255,5
3113
Základní škola
10 880,9
3314
Knihovna
194,5
3319
Záležitosti kultury
43,0
3326
Pořízení a zachování místních památek
127,0
3341
Rozhlas a televize
449,2
3349
Sdělovací prostředky
190,1
3399
SPOZ
54,0
3419
TJ-příspěvky
345,0
3421
Komise pro práci s mládeží
115,0
3511
Zdravotní středisko
233,4
3613
Nebytové hospodářství
5 121,6
3619
Ostatní rozvoj bydlení
30,0
3631
Veřejné osvětlení
2 566,6
3632
Hřbitov
25,6
3635
Územní plánování
126,0
3639
Komunální služby a územní rozvoj
39,5
3721
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů (SSO)
6,4
3722
Odvoz a likvidace odpadů
1 158,9
3723
Sběr a odvoz odpadů (SSO)
451,7
3745
Zeleň
1 175,6
4329
Neinvestiční transfery občanským sdružením
2,0
5299
Záležitosti civilní připravenosti
4,0
5212
Ochrana obyvatelstva
100,0
5311
Městská policie
292,1
5512
Požární ochrana
641,0
6112
Zastupitelstvo obcí
962,0
6171
Místní správa
8 259,1
6310
Finančí operace
29,0
6399
Platby daní a poplatků
2 000,0
6409
Ostatní náklady
139,6
Celkem
39 477,5

Financování:

Splátky úvěru ve výši 15 mil. (jistina) ČS a.s
1 071,5
Splátky úvěru ve výši 15 mil. (jistina) KB a.s
2 142,9
Celkem
3 214,4

Celkové výdaje
42 691,9

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti