Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2014 – výdaje

§
Název
Schváleno 2014
1012
Pozemky
10,0
2212
Místní komunikace
890,5
2219
Cyklistické stezky
805,6
2221
Dopravní obslužnost
191,6
2310
Vodovod
8,5
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
186,0
3111
Mateřská škola a školní jídelna
1500,0
3113
Základní škola
1636,0
3314
Knihovna
203,5
3319
Záležitosti kultury
43,0
3326
Pořízení a zachování místních památek
100,0
3341
Rozhlas a televize
51,6
3349
Sdělovací prostředky
280,1
3399
SPOZ
58,0
3419
TJ-příspěvky
470,0
3421
Komise pro práci s mládeží
110,0
3511
Zdravotní středisko
121,0
3613
Nebytové hospodářství
7 969,9
3619
Ostatní rozvoj bydlení
30,0
3631
Veřejné osvětlení
527,7
3632
Hřbitov
25,6
3639
Komunální služby a územní rozvoj
548,6
3721
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů (SSO)
5,2
3722
Odvoz a likvidace odpadů
1 172,4
3723
Sběr a odvoz odpadů (SSO)
530,0
3745
Zeleň
881,6
4329
Neinvestiční transfery občanským sdružením
5,0
5311
Městská policie
292,1
5512
Požární ochrana
795,0
6112
Zastupitelstvo obcí
1477,9
6118 Volby 28,0
6171
Místní správa
9 771,8
6310
Finančí operace
41,3
6399
Platby daní a poplatků
2 000,0
6409
Ostatní náklady
909,4
Celkem
33 676,9

Financování:

Splátky úvěru ve výši 15 mil. (jistina) ČS a.s
1 071,5
Splátky úvěru ve výši 10 mil. (jistina) ČS a.s
2 500,0
Celkem
3 571,5

Celkové výdaje
37 248,4

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti