Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2012 – výdaje

§
 
Schváleno 2012
1012
  Pozemky
10,0
2212
  Místní komunikace
1 847,6
2219
  Cyklistické stezky
5,0
2221
  Dopravní obslužnost
156,1
2310
  Vodovod
9,7
2321
  Odvádění a čištění odpadních vod
334,7
3111
  Mateřská škola a školní jídelna
1 279,2
3113
  Základní škola
1 640,0
3314
  Knihovna
193,5
3319
  Záležitosti kultury
43,0
3326
  Pořízení a zachování místních památek
75,0
3330   Činnost reg. církví a náb. společností
50,0
3341
  Rozhlas a televize
422,3
3349
  Sdělovací prostředky
80,1
3399
  SPOZ
49,0
3419
  TJ-příspěvky
287,0
3421
  Komise pro práci s mládeží
105,0
3511
  Zdravotní středisko
284,9
3613
  Nebytové hospodářství
739,4
3619
  Ostatní rozvoj bydlení
30,0
3631
  Veřejné osvětlení
2 989,8
3632
  Hřbitov
20,6
3635
  Územní plánování
45,0
3639
  Komunální služby a územní rozvoj
81,8
3721
  Sběr a odvoz nebezpečných odpadů (SSO)
14,5
3722
  Odvoz a likvidace odpadů
1 142,8
3723
  Sběr a odvoz odpadů (SSO)
367,1
3745
  Zeleň
1 138,2
4329
  Neinvestiční transfery občanským sdružením
2,0
5299
  Záležitosti civilní připravenosti
4,0
5311
  Městská policie
342,0
5512
  Požární ochrana
2 430,0
6112
  Zastupitelstvo obcí
974,9
6171
  Místní správa
5 322,9
6310
  Finančí operace
29,8
6399
  Platby daní a poplatků
2 000,0
6409
  Ostatní náklady
127,0
0000
  Splátky úvěru (jistina)
3 928,6
 
  Celkové výdaje
28 602,500

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti