Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2011 - výdaje

Výdaje v tisících korun
§   Schváleno 2011
1012 Pozemky 314,8
2212 Místní komunikace 1 389,4
2219 Cyklistické stezky 10,0
2221 Dopravní obslužnost 153,5
2310 Vodovod 49,2
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 445,2
3111 Mateřská škola a školní jídelna 1 458,6
3113 Základní škola 2 037,0
3314 Knihovna 221,0
3319 Záležitosti kultury 50,0
3326 Pořízení a zachování místních památek 105,0
3341 Rozhlas a televize 484,0
3349 Sdělovací prostředky 290,0
3399 SPOZ 60,0
3419 TJ-příspěvky 374,0
3421 Komise pro práci s mládeží 50,0
3511 Zdravotní středisko 261,0
3612 Bytové hospodářství 21,0
3613 Nebytové hospodářství 435,0
3619 Ostatní rozvoj bydlení  30,0
3631 Veřejné osvětlení 2 400,0
3632 Hřbitov 35,0
3635 Územní plánování 45,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj 747,7
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 15,0
3722 Odvoz a likvidace odpadů 1 474,0
3745 Zeleň  580,5
4329 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2,0
5299 Záležitosti civilní připravenosti  4,0
5311 Městská policie 466,4
5512 Požární ochrana 2 099,0
6112 Zastupitelstvo obcí 976,3
6171 Místní správa 3 982,8
6310 Finančí operace 40,0
6399 Platby daní a poplatků 2 000,0
6409 Ostatní náklady 220,9
0000 Splátky úvěrů (jistina) 3 928,6
  Výdaje celkem 27 255,9

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti