Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2010 – výdaje.

 

Schváleno

Pozemky

1 550,00

Místní komunikace - údržba a opravy

1 558,70

Cyklistické stezky - údržba a opravy

10,00

Dopravní obslužnost - příspěvek JM kraji

150,00

Vodovod - údržba a opravy, výstavba přípojek

115,00

Odvádění a čištění odpadních vod

2 563,68

Základní škola

1 900,00

Mateřská škola a školní jídelna

 2 629,37

Knihovna - mzdy, materiál, vybavení

323,80

Záležitosti kultury - zájezdy a pod.

50,00

Pořízení a zachování kulturních památek 150,00
Rozhlas  a televize - opravy a údržba

23,50

Sdělovací prostředky

320,00

Sbor pro občanské záležitosti - dary jubilantům

60,00

TJ-příspěvky na opravy, na hody a turnaj

214,00

Komise pro práci s mládeží

340,00

Zdravotní středisko 365,00
Bytové hospodářství

21,00

Nebytové hospodářství

170,00

Ostatní rozvoje bydlení

 30,00

Veřejné osvětlení - opravy a údržba

 345,00

Hřbitov - opravy a údržba

 21,00

Územní plánování - nový územní plán

357,00

Komunální služby a územní rozvoj 792,90
Odpady

1 400,00

Zeleň - údržba, výsadba nových ploch, mzdy na VPP

 714,10

Záležitosti civilní připravenosti 2,00
Městská policie

444,12

Požární ochrana - opravy, školení, nákup vybavení

523,50

Místní zastupitelské orgány - odměny a zákonné odvody 

1 810,80

Vnitřní správa

5 164,26

Finannčí operace 40,00
Vlastní daň

2 000,00

Ostatní náklady - členské příspěvky, dary neziskovým organizacím

1 903,70

Splátky úvěrů (jistina)

4 307,59

Celkové výdaje

 32 370,02

Uvedené částky jsou v tisících korun.

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice od 25.11.2009 do 16.12.2009
Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne: 15.12.2009
 

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti