Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2010 – příjmy

 

  Schváleno

Daně celkem (vybírané finančními úřady)  

14 984,08

Ostatní daňové příjmy (správní a místní poplatky, dotace)

8 907,60

Pozemky  (prodej a pronájem)

24,40

Příjmy z dobývacích prostor

79,30

Vodovod (nájemné a příspěvky na investice)

126,00

Kanalizace a ČOV (nájemné)

215,00

Knihovna - půjčovné

3,87

Hlášení místního rozhlasu 3,70
Zdravotní středisko 295,50
Nebytové hospodářství 

 123,40

Hřbitov - pronájem hrobových míst

 4,60

Odpad - příspěvek za likvidaci (EKO KOM)

 65,07

Požární ochrana 15,00
Činnost místní správy (pronájem nebyt. prostor + služby)

161,50

Bankovní úroky a dividendy

20,00

Předpokládaný zůstatek na učtech  k 31.12.2009

 7 341,00

Příjmy celkem

32 370,02

Uvedené částky jsou v tisících korun.

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice od 25.11.2009 do 16.12.2009
Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne: 15.12.2009

 

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti