Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2009 – výdaje.

 

Schváleno

Pozemky - zakoupení, geometrické plány apod. 

40,00

Místní komunikace - údržba a opravy

430,00

Cyklistické stezky - údržba a opravy

2 244,20

Dopravní obslužnost - příspěvek JM kraji

150,00

Vodovod - údržba a opravy, výstavba přípojek

5 547,37

Odvádění a čištění odpadních vod - náklady na provoz

1 146,12

Základní škola

1 442,48

Mateřská škola a školní jídelna

13 126,25

Knihovna - mzdy, materiál, vybavení

196,80

Záležitosti kultury - zájezdy a pod.

170,00

Rozhlas  a televize - opravy a údržba

20,00

Sdělovací prostředky - vydávání časopisu a kabel. televize

90,00

Sbor pro občanské záležitosti - dary jubilantům

45,00

TJ-příspěvky na opravy, na hody a turnaj

44,00

Komise pro práci s mládeží

1 050,00

Bytové hospodářství

16,00

Nebytové hospodářství

 100,00

Program rozvoje bydlení - Haluzová

 30,00

Veřejné osvětlení - opravy a údržba

 1 755,00

Hřbitov - opravy a údržba

 56,00

Výstavba údržba inž. sítí (plynovod Kobylnická)

 578,80

Územní plánování - nový územní plán

416,50

Odpady - odvoz a výstavba sběrného dvora

7 289,80

Zeleň - údržba, výsadba nových ploch, mzdy na VPP

 434,00

Městská policie

300,00 

Požární ochrana - opravy, školení, nákup vybavení

430,00

Místní zastupitelské orgány - odměny a zákonné odvody 

1 410,40

Vnitřní správa

5 181,28

Vlastní daň

2 000,00

Ostatní náklady - členské příspěvky, dary neziskovým organ.

1 376,77

Splátky úvěrů (jistina)

4 307,59

Celkové výdaje

 51 424,37

   
Uvedené částky jsou v tisících korun.  

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice od 20.11.2008 do 16.12.2008
Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne: 11.12.2008
 

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti