Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2009 – příjmy

 

Schváleno

Daně celkem (vybírané finančními úřady)  

16 692,36

Ostatní daňové příjmy (správní a místní poplatky, dotace)

4 837,61

Pozemky  (prodej a pronájem)

28,50

Příjmy z dobývacích prostor

56,70

Vodovod (nájemné a příspěvky na investice)

90,00

Kanalizace a ČOV (nájemné)

177,00

Knihovna - půjčovné

4,20

Příjmy v kultuře (zájezdy)

130,00

Rozhlas a televize

15,37

Bytové hospodářství

2,20

Nebytové hospodářství 

 45,00

Hřbitov - pronájem hrobových míst

 4,20

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

24,00

Odpad - příspěvek za likvidaci (EKO KOM)

 44,25

Činnost místní správy (pronájem nebyt. prostor + služby)

238,00

Bankovní úroky a dividendy

250,00

Předpokládaný zůstatek na učtech  k 31.12.2008

 28 784,98

Příjmy celkem

51 424,37

   
Uvedené částky jsou v tisících korun.  

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice od 20.11.2008 do 16.12.2008
Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne: 11.12.2008

 

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti