Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2007 – příjmy

Schváleno

Daně celkem (vybírané finančními úřady)  

13 198,4

Ostatní daňové příjmy (správní a místní poplatky, dotace)

2 550,4

Pozemky  (prodej a pronájem)

33,5

Příjmy z dobývacích prostor

45,3

Vodovod (nájemné a příspěvky na investice)

120,0

Kanalizace a ČOV (nájemné)

200,0

Knihovna - půjčovné

4,5

Příjmy v kultuře (zájezdy)

50,0

Příjem z akcí "Komise pro mládež"

20,0

Hřbitov - pronájem hrobových míst

2,0

Odpad - příspěvek za likvidaci (EKO KOM)

63,8

Činnost místní správy (pronájem nebyt. prostor + služby)

418,1

Bankovní úroky a dividendy

50,0

Ostatní příjmy - splátka nákupního střediska

1 000,0

Předpokládaný zůstatek z roku 2006 na účtech u KB + ČS k 31.12.06

633,0

Příjmy celkem

18 389,0

Uvedené částky jsou v tisících korun.
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice od 27.11.2006 do 14.12.2006

Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne: 13.12.2006

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti