Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2005 – výdaje

par.
pol.
 
Schválený rozpočet
    Pozemky
 
1012 5166 Poradenské služby
0,00
1012 5169 Pozemky - ocenění, rozdělení apod
20,00
1012 5165 Nájemné za půdu
0,00
    Celkem
20,00
     
 
    Místní komunikace
 
2212   MK (údržba a čistění)
100,00
2212   MK (chodník - oprava Zahradní)
0,00
2212   MK (chodník - oprava Brněnská)
0,00
    Zpevněné plochy Borky +U Bažantnice
8 105,90
    Zpevněné plochy u garáží Topolka
0,00
    Celkem
8 205,90
     
 
2219   Cyklistické stezky
 
  6121 Cyklostezka k rozvodně PD
50,00
    Cyklostezka k rozvodně - realizace
800,00
    Obec Bošovice-vinařské stezky
0,00
    Celkem
850,00
     
 
    Vodovod
 
2310   Pojištění
18,20
    Vodovod Kobylnická - prodloužení PD
0,00
    Vodovod Kobylnická - realizace prodloužení
0,00
    Opravy výdejního automatu apod
10,00
  5329 Členské příspěvky - SV Rajhradsko
5,20
    Vodovodní přípojky
50,00
    Celkem
83,40
     
 
    Odvádění a čištění odpadních vod
 
2321   EZS ČOV, provozování kanalizace
90,00
    Mzdy na ČOV - Balák
35,00
    Ostatní služby
20,00
    Ostatní investiční náklady
180,00
    Pojištění
0,50
    Odvodnění garáží Topolka
0,00
    Stavba kanalizace a ČOV - II.etapa (NSTČ)
71 266,00
    Stavba kanalizace a ČOV - II.etapa (ostat.)
7 000,00
    Stavba dešťové kanalizace
700,00
    Organizace veřejné soutěže na úvěr
65,00
    Telefonní poplatky ČOV
6,00
    Celkem
79 362,50
     
 
3113   Základní škola
 
*   Neinvestiční příspěvek zřízené PO - ÚZ 33150
0,00
*   Neinvestiční příspěvek zřízené PO
700,00
     
 
3111   Mateřská škola a školní jídelna
 
*   Neinvestiční příspěvek zřízené PO - ÚZ 33150
0,00
*   Neinvestiční příspěvek zřízené PO
900,00
     
 
3314   Knihovna
 
* 5112 Mzdy
113,00
  5136 Knihy
30,00
  5139 Materiál
4,00
  5161 Poštovné
1,00
  5171 opravy
0,00
    Pokladní záloha
2,00
    Knihovna celkem
150,00
     
 
3319   Záležitosti kultury
 
  5169 Zájezdy, divadla apod.
100,00
    Celkem
100,00
     
 
3341   Rozhlas a televize
 
  5171 opravy
20,00
  6121 investice
0,00
    Celkem
20,00
     
 
3349 5169 Tisk periodika Sokolnický Zpravodaj
28,00
     
 
3399   SPOZ
20,00
    Celkem
20,00
     
 
3419   TJ-příspěvky
 
  5222 Příspěvek TJ Sokol na dopravu
5,00
  5222 Příspěvek na kroje a hody
20,00
  5222 Výročí jednoty - 100 let
3,00
  5222 Příspěvek TJ Sokol na opravu sokolovny
130,00
    Celkem
158,00
     
 
3421   Komise pro práci s mládeží
20,00
3421 5112 Kursy ve škole za 12/2002
0,00
     
 
3619 5166 Program rozvoje bydlení (Haluzová)
50,00
     
 
3631   Veřejné osvětlení
 
    Elektrická energie
120,00
    EEIKA služby
70,00
    investice
0,00
    Celkem
190,00
     
 
3632   Hřbitov
80,00
    Celkem
80,00
     
 
3633 5163 Inženýrské sítě-pojištění
1,50
     
 
3636 5329 Cezava
21,20
     
 
3722   Odvoz a likvidace odpadů
797,30
    Celkem
797,30
     
 
3745   Zeleň
 
    Zeleň (výsadba a údržba)
50,00
  5137 Sekačka
0,00
  5132 Ochranné pomůcky
5,00
    Mzdy na VPP
170,00
    Celkem
225,00
     
 
5512   Požární ochrana
 
* 5153 Plyn
70,00
* 5154 Elektřina
20,00
* 5163 Pojištění
3,50
  5137 Nákup oblečení a obuvi (reflexní vesty)
0,00
  5119 Refundace,odměny
5,00
  5137 Čerpadlo, pila, radiostanice
0,00
  5139 Materiál
20,00
  5156 PHM
20,00
  5171 Opravy a udržování budovy
75,00
  5171 Opravy a udržování požární techniky
 
  5167 Školení
5,00
  5169 Zdravotní prohlídky a služby
15,00
  5773 Telefon (velitel hasičů)
5,00
  5151 Voda
2,00
    Požární ochrana celkem
240,50
     
 
6112   Místní zastupitelské orgány
866,50
    Sociální a zdravotní pojištění
266,00
    Celkem
1 132,50
     
 
6114   Referendum, volby
0,00
     
 
6171   Vnitřní správa
 
  5011 Mzdové náklady
1 300,00
  5021 Dohody
60,00
    Sociální a zdravotní pojištění
430,00
  5038 Zákonné pojištění za zaměstanace
10,00
  5136 Knihy, tisk
15,00
  5137 DHIM
50,00
  5138 Nákup zboží
0,00
  5139 Materiál
150,00
  5151 Voda
6,60
  5153 Plyn
200,00
  5154 Elektřina
80,00
  5161 Poštovné
140,00
  5162 Telefon
180,00
  5163 Pojištění majetku obce a poplatky z účtu
55,00
  5166 Konzultační, porad. a pravní služby
70,00
  5167 Školení
10,00
  5169 Služby
351,00
  5499 Úhrada duplicity vlastnictví-za pozemek
20,00
  5171 Opravy a údržování
50,00
    Oprava - školní hřiště za budovou OÚ
0,00
  5173 Cestovné
120,00
  5175 Pohoštění
25,00
  5194 Příspěvek (dar) - plesy a tombola
5,00
  5229 Členské příspěvky - Energetické sdružení
0,70
  5362 Daň z převodu nemovitostí
183,90
  5909 Ostaní neinv. výdaje
0,00
  5909 Rozpočtová rezerva a pokladna
1 629,10
    Vnitřní správa celkem
5 141,30
     
 
6399 5362 Vlastní daň
 
    Celkem
5 000,00
     
 
6409   Ostatní náklady
 
  5229 Členské příspěvky - OPS Austerlitz
5,30
  5229 Členské příspěvky - Svaz měst a obcí ČR
5,40
  5229 Členské příspěvky - SOM JM
1,80
    Příspěvek (dar) - Svaz rybářů
20,00
    Příspěvek (dar) - myslivci
5,00
    Příspěvek (dar) - cyklozávod Mohyla Míru
5,00
    Příspěvek (dar) - TJ Zora (nevidomí)
2,00
    Příspěvek (dar) - Hospic Rajhrad
0,00
    Celkem
44,50
     
 
  8124 Splátky úvěru u MF ČR - vodovod
379,30
2321   Splátky úvěru
2 667,00
    Celkem
3 046,30
     
 
    Celkové výdaje
106 587,900

Schváleno na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice dne 15. 12. 2004.

Vyvešeno na úřední desce dne 24. 11. 2004.

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti