Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2005 – příjmy

par.
pol.
 
Schválený rozpočet
  1111 Daň ze závislé činnosti
2 247,00
  1112 Daň podnikatelů (fyzických osob)
925,00
  1113 Daň fyzických osob vybírané srážkou
160,00
  1121 Daň právnických osob
2 154,00
  1122 Vlastní daň
5 000,00
  1211 Daň z přidané hodnoty
3 461,00
  1511 Daň z nemovitostí
1 059,00
  1701 Nerozúčtované
0,00
    Daně celkem
15 006,00
     
 
  1361 Správní poplatky - stavební úřad, matrika ..
343,00
  1332 Poplatky za vypouštění škodlivin
0,00
  1337 Odpad
775,70
  1341 Poplatek psi
20,00
  1343 Nájem veřejného prostranství
35,00
  1347 Ostatní poplatky - VHA
40,00
  1351 Odvod výtěžků loteriií
28,00
  4111 Dotace na referendum (volby)
0,00
  4112 Neinvestiční dotace ze SR
1 234,00
  4116 Ostatní neinvestiční dotace - ÚP
0,00
  4121 Dotace od obcí (žáci ZŠ)
40,00
  4122 N. dotace od kraje - školství ÚZ 33150
0,00
  4122 N. dotace od kraje - školství ÚZ 33245
0,00
  4216 Dotace na kanalizaci UZ 29638
22 820,00
  4221 Invest. přij. dotace od obcí (Telnice)
94,60
  4221 Invest. přij. dotace od obcí (Telnice)
13 895,00
  4221 Invest. přij. dotace od obcí (Újezd u Brna)
0,00
    Investiční dotace firmy Gebeshuber
0,00
    Stavba kanalizace - komerční úvěr 10 mil.
10 000,00
    Stavba kanalizace - komerční úvěr 15 mil.
0,00
    Stavba kanalizace - dotace FŽP JMK
0,00
  4134 Převody z účtů
 
    Ostatní daňové příjmy
49 325,30
     
 
     
 
1012   Pozemky
 
1012 2131 Pronájem pozemků
36,40
1012 3111 Prodej majetku obce (pozemek u sušičky)
5 100,00
1012 3111 Prodej majetku obce (pozemky u Hirschnera)
196,20
1012 3111 Prodej majetku obce
0,00
    Celkem
5 332,60
     
 
2119 2343 Příjmy úhrad dobývaného prostoru
22,80
     
 
2310 3122 Voda - příspěvky na investice
50,00
    Příjmy za vodu
0,00
    Vodovod - nájemné od VAS
64,00
    Celkem
114,00
     
 
2321   ČOV, nájemné od fy Topol a VAS, stočné
89,70
    Kanalizační přípojky
6 000,00
    Celkem
6 089,70
     
 
3111 2122 Mateřská škola - odvod PO
0,00
  2111 Mateřská škola-příspěvek
0,00
     
 
3113 2122 Základní škola - odvod PO
0,00
     
 
3314 2111 Knihovna - půjčovné
5,00
     
 
3319   Záležitosti kultury
 
3319 2111 Příjmy v kultuře (zájezdy)
80,00
    Celkem
80,00
     
 
3349 2329 Příjmy z prodeje "Sokolnický Zpravodaj
7,00
     
 
3421 2111 Příjem z akcí "Komise pro mládež
10,00
     
 
3632 2111 Hřbitov - hrobová místa
5,00
     
 
3722 2324 Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM)
23,00
     
 
    Činnost místní správy
 
6171 2111 Poskytování služeb - HZ, Gottwald, ZS …….
190,80
6171 2112 Prodej pohlednic
0,00
6171 2132 Pronájem nemovitostí
227,80
6171 2210 Pokuty
0,00
6171 2329 Ostatní příjmy
0,00
6171 3112 Prodej plynovodu
2 094,60
    Celkem
2 513,20
     
 
6310 2141 Bankovní úroky a dividendy
50,00
     
 
6409   Ostatní příjmy
 
  2329 Ostatní příjmy
15 000,00
    Splátka nákupního střediska - Holub
1 000,00
    Celkem
16 000,00
     
 
  8115 Zůstatek na běžném účtu u KB Bo-venkov
12 004,30
  8115 Zůstatek z prodeje pozemků Nad Vrbím
 
  8115 Zůstatek na běžném účtu u ČS a.s.
 
     
 
    Příjmy celkem
106 587,90
webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti