Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2004 – příjmy

par.
pol.
 
Schválený rozpočet
  1111 Daň ze závislé činnosti
2 103,10
  1112 Daň podnikatelů (fyzických osob)
782,00
  1113 Daň fyzických osob vybírané srážkou
133,50
  1121 Daň právnických osob
2 300,20
  1122 Vlastní daň
5 000,00
  1211 Daň z přidané hodnoty
3 950,70
  1511 Daň z nemovitostí
937,30
    Daně celkem
15 206,80
     
 
  1361 Správní poplatky - stavební úřad
270,00
  1332 Poplatky za vypouštění škodlivin
4,00
  1334 Odvody za odnětí
0,00
  1337 Odpad
642,18
  1341 Poplatek psi
16,90
  1343 Nájem veřejného prostranství
36,00
  1347 Ostatní poplatky - VHA
40,00
  4111 Dotace na referendum
0,00
  4112 Neinvestiční dotace ze SR
1 234,00
  4116 Ostatní neinvestiční dotace - ÚP
60,00
  4121 Dotace od obcí
0,00
  4122 N. dotace od kraje - školství ÚZ 33150
6 272,00
  4122 N. dotace od kraje - školství ÚZ 33245
0,00
  4221 Invest. přij. dotace od obcí (Telnice)
94,60
    Ostatní daňové příjmy
8 669,68
     
 
1012   Pozemky
 
1012 2131 Pronájem pozemků
38,60
1012 3111 Prodej majetku obce (garáže Telnická)
0,00
1012 3111 Prodej majetku obce (Nad Vrbím)
0,00
1012 3111 Prodej majetku obce
0,00
    Celkem
38,60
     
 
2310 3122 Voda-příspěvky na investice
50,00
    příjmy za vodu
9,00
    Vodovod-nájemné
100,00
     
 
2321   ČOV, nájemné od fy Topol + stočné
315,00
    Kanalizační přípojky
300,00
     
 
3111 2122 Mateřská škola - odvod PO
0,00
  2111 Mateřská škola-příspěvek
80,00
     
 
3113 2122 Základní škola - odvod PO
0,00
     
 
3314 2111 Knihovna - půjčovné
7,70
     
 
3319   Záležitosti kultury
 
3319 2111 Příjmy v kultuře (zájezdy)
50,00
    Celkem
50,00
     
 
3421   říjem z akcí "Komise pro mládež
15,00
     
 
3632 2111 Hřbitov - hrobová místa
2,80
     
 
3722 2324 Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM)
17,00
     
 
    Činnost místní správy
 
6171 2111 Poskytování služeb - HZ, Gottwald…….
80,00
6171 2111 Radiomobil
0,00
6171 2111 Služby pro zdravotní středisko
140,00
6171 2112 Prodej pohlednic
0,00
6171 2132 Pronájem nemovitostí
178,40
6171 2210 Pokuty
0,00
6171 2329 Příjmy z prodeje "Sokolnický Zpravodaj
7,50
6171 2329 Ostatní příjmy
0,00
6171 2322 Pojistné náhrady
0,00
6171 2328 Neidentifikované příjmy
0,00
    Celkem
405,90
     
 
6310 2141 Bankovní úroky a dividendy
50,00
     
 
6409   Ostatní příjmy
 
  2321 Dary-Honební společenstvo
0,00
  2329 Správní poplatky za pasy a OP
0,00
    Příspěvek firmy Gebeshuber
0,00
    Prodej vícetisku PD - veř. obchodní soutěž
150,00
    Stavba kanalizace - komerční úvěr
9 000,00
    Stavba kanalizace - dotace od SFŽP
60 000,00
    Prodej plynovodu (druhá splátka ceny)
2 094,65
     
71 244,65
     
 
    Hospodářská činnost
0,00
     
 
  8115 Zůstatek na běžném účtu u KB Bo-venkov
11 553,00
  8115 Zůstatek z prodeje pozemků Nad Vrbím
 
  8115 Zůstatek na běžném účtu u ČS a.s.
 
     
 
    Příjmy celkem
108 115,12
webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti