Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2003 – příjmy

par.
pol.
 
Schválená částka
  1111 Daň ze závislé činnosti
1 886,07
  1112 Daň podnikatelů (fyzických osob)
785,00
  1113 Daň fyzických osob vybírané srážkou
145,49
  1121 Daň právnických osob
2 029,18
  1122 Vlastní daň
532,89
  1211 Daň z přidané hodnoty
3 087,85
  1511 Daň z nemovitostí
840,00
    Daně celkem
9 306,48
     
 
  1311 Správní poplatky - stavební úřad
100,00
  1332 Poplatky za vypouštění škodlivin
3,00
  1334 Odvody za odnětí
0,24
  1337 Odpad
584,36
  1339 Poplatky za zneč. prostř.
1,00
  1341 Poplatek psi
15,45
  1343 Nájem veřejného prostranství
22,00
  1347 Ostatní poplatky - VHA
40,00
  4112 Neinvestiční dotace ze SR - MŠ (45 ks)
40,68
  4112 Neinvestiční dotace ze SR - ZŠ (194 ks)
175,38
  4112 N. dotace ze SR - základní stát. správa
21,50
  4112 N. dotace ze SR - matrika
94,00
  4112 N. dotace ze SR - stavební úřad
782,00
  4116 Ostatní neinvestiční dotace - ÚP
128,97
  4122 N. dotace od kraje - školství ÚZ 33150
6 272,00
  4221 Invest. přij. dotace od obcí (Telnice)
94,90
  4131 Zůstatek na účtu HČ u KB Bo-venkov
250,91
    Ostatní daňové příjmy
8 626,38
     
 
1012   Pozemky
 
1012 2131 Pronájem pozemků
20,00
1012 3111 Prodej majetku obce (garáže Telnická)
30,00
1012 3111 Prodej majetku obce (Nad Vrbím)
11 883,85
1012 3111 Prodej majetku obce (komerční pozemek-část)
1 000,00
    Celkem
12 933,85
     
 
     
 
2310 3122 Voda - příspěvky na investice
50,00
     
 
3111 2122 Mateřská škola - odvod PO
0,00
  2111 Mateřská škola - příspěvek
80,00
     
 
3113 2122 Základní škola - odvod PO
0,00
     
 
3314 2111 Knihovna - půjčovné
6,00
     
 
3319   Záležitosti kultury
 
3319 2111 Příjmy v kultuře (zájezdy)
50,00
  2112 Prodej pohlednic
0,00
    Celkem
50,00
     
 
3632 2111 Hřbitov - hrobová místa
4,00
     
 
3722 2324 Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM)
10,00
     
 
    Činnost místní správy
 
6171 2111 Poskytování služeb - HZ, Gottwald
80,00
6171 2111 Služby pro zdravotní středisko
140,00
6171 2112 Prodej pohlednic
0,00
6171 2132 Pronájem nemovitostí
178,40
6171 2210 Pokuty
0,00
6171 2310 Příjmy z prodeje neinv.majetku
0,00
    říjmy z prodeje "Sokolnický Zpravodaj
7,50
6171 2329 Ostatní příjmy
88,45
    Celkem
494,35
     
 
6310 2141 Bankovní úroky a dividendy
28,00
     
 
6409   Ostatní příjmy
 
  2321 Dary-Honební společenstvo
6,35
    říjem z akcí "Komise pro mládež
20,00
    Příspěvek firmy Gebeshuber
1 400,00
    Prodej vícetisku PD - veř. obchodní soutěž
150,00
    Stavba kanalizace - komerční úvěr
 
    Stavba kanalizace - úvěr od SFŽP
 
    Stavba kanalizace - dotace od SFŽP
 
     
1 576,35
     
 
    Hospodářská činnost-
0,00
     
 
  8115 Zůstatek na běžném účtu u KB Bo-venkov
638,59
  8115 Zůstatek z prodeje pozemků Nad Vrbím
8 514,90
  8115 Zůstatek na běžném účtu u ČS a.s.
834,52
     
 
    Příjmy celkem
43 153,429
webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti