Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2002 – výdaje

par.
pol.
 
Schálený rozpočet
    Pojištění-plyn, voda,ČOV
0,00
     
 
    Pozemky
 
1012 6130 Výkup pozemků - veřejné prostranství
50,00
1012 5166 Poradenské služby
10,00
1012 5169 Pozemky - ocenění, rozdělení apod
50,00
1012 5165 Nájemné za půdu
0,10
    Celkem
110,10
     
 
    Poradenské středisko
 
1019 5169 Poradenské středisko-průzkumy
0,00
  5229 Čl. příspěvek - CEZAVA
18,90
  6121 MOS CEZAVA
0,00
    Celkem
18,90
     
 
    Místní komunikace
 
2212   MK (údržba a čistění)
150,00
2212   MK (chodník - oprava Masarykova)
300,00
2212   MK (chodník - odvodnění Masarykova)
100,00
2212   MK (chodník - oprava Šlapanická)
0,00
2212   MK (chodník - oprava Zahradní, Krakovská)
0,00
    Doplatek za TI Nad Vrbí
0,00
    Celkem
550,00
     
 
2219   Cyklystické stezky
 
  6121 Cyklostezka na ulici Brněnská
0,00
  6121 Cyklostezka v trati Výhon
672,00
  6121 Cyklostezka k rozvodně
0,00
    Celkem
672,00
     
 
    Vodovod
 
2310   Voda
0,00
2310   Pojištění
17,50
    Oprava vodovodu na ulici Polní
0,00
    Projekt pro občany
0,00
    Náklady HČ
0,00
    Celkem
17,50
     
 
    Odvádění a čištění odpadních vod
 
2321   MK (úprava kanal. šachet)
30,00
    Pojištění
0,50
    Rekonstrukce kanalizace - havarie
0,00
    Doplatek za prohlídky kanalizace
0,00
    Doplatek za kanalizaci Mlýnisko
0,00
    Projekt kanalizace
1 440,00
    Pojistná událost
0,00
    Náklady HČ
0,00
    Celkem
1 470,50
     
 
3111   Mateřská školka:
 
* 5112 Mzdy
10,50
* 5153 Plyn
270,00
* 5154 Elektrika
100,00
* 5162 Telefony
11,00
* 5163 Pojištění
6,50
  5136 Učební pomůcky, knihy
28,00
  6121 HIM
0,00
  5137 DHIM
30,00
  5139 Materiál
5,00
  5161 Poštovné
1,00
  5169 Kulturní akce pro děti a služby
23,00
  5171 Doplatek za opravy kotelny
80,00
  5171 Opravy a údržování 1)
39,00
    Pokladní záloha
1,00
    Mateřská školka celkem
605,00
     
 
3113   Základní škola
 
  5135 Učebnice
60,00
* 5153 Plyn
155,00
* 5154 Elektrika
90,00
* 5162 Telefony
20,00
* 5163 Pojištění
17,80
* 5164 Nájem sokolovna
90,00
  5136 Učební pomůcky, knihy
30,00
  5137 DHIM
50,00
  5139 Materiál
50,00
  5172 Programové vybavení
25,00
  5137 Zakoupení kopírky
0,00
  5139 Počítačová síť + Internet
0,00
  5139 Koberce
0,00
  5161 Poštovné
3,00
  5169 Kulturní a spotrovní akce pro děti a služby
50,00
  5112 Dohody o provedení práce
0,00
  5171 Opravy a údržování 1)
99,00
  6121 Oprava školního dvora a dílny, dešťové svody
379,00
  6121 Vybavení DHIM k oslavě výročí školy
37,40
    Pokladní záloha
1,00
    Základní škola celkem
1 157,20
     
 
3141   Školní jídelna
 
* 5131 Potraviny
420,00
* 5112 Mzdy
5,00
* 5162 Telefon
18,00
  5161 Poštovné
0,10
  5139 Materiál
30,00
  5137 DHIM (pákové baterie)
20,00
  5171 Opravy a údržování 1)
38,00
  5169 Služby
1,00
    Pokladní záloha
1,00
    Školní jídelna celkem
533,10
     
 
3314   Knihovna
 
* 5112 Mzdy
57,00
  5136 Knihy
38,00
  5139 Materiál
6,00
  5161 Poštovné
1,00
    Programové vybavení (software)
18,00
    Pokladní záloha
2,00
    Knihovna celkem
122,00
     
 
3319   Záležitosti kultury
 
  5169 Zájezdy, divadla apod.
70,00
  5163 Pojištění účastníků kulturních akcí
8,00
    Celkem
78,00
     
 
3322 5169 Kulturní památka
0,00
     
 
3341   Rozhlas a televize
12,00
    Celkem
12,00
     
 
3399   SPOZ
30,00
    Příspěvek-humanitární a charitativní
5,00
    Příspěvek na varhany do kaple
16,50
    Celkem
51,50
     
 
3419   TJ-příspěvky
 
  5222 Příspěvek TJ Sokol na dopravu (na kroje)
25,00
  5222 Příspěvek TJ Sokol na opravu střechy, na hody
80,00
    Celkem
105,00
     
 
     
 
3421 5112 Odměna lektorům - mimoškolní činnost ZŠ
100,00
    Celkem
100,00
     
 
3619 6126 TI Nad Vrbím - projekty
195,00
    Celkem
195,00
     
 
3631   Veřejné osvětlení
150,00
    Celkem
150,00
     
 
3632   Hřbitov
50,00
    Celkem
50,00
     
 
3635 6126 Projekt ÚPN
0,00
    Celkem
0,00
     
 
3722   Odvoz a likvidace odpadů
542,20
    Celkem
542,20
     
 
3745   Zeleň
 
    Zeleň (výsadba a údržba)
250,00
  6121 Obnova zeleně kolem rybníka
150,00
  6121 Novostavba cesty kolem rybníka ke hřišti
0,00
  6121 Úprava prostranství u Bednárny
0,00
    Mzdy - VPP
 
    Úprava prostranství před ZdS
 
    Celkem
400,00
     
 
4329 5229 Soc péče-příspěvek (asociace rodičů)
1,70
    Celkem
1,70
     
 
5512   Požární ochrana
 
* 5153 Plyn
49,00
* 5154 Elektřina
19,00
* 5162 Telefon
5,00
* 5163 Pojištění
1,20
  5137 Nákup oblečení a obuvi
75,00
  5119 Refundace
10,00
  5139 Materiál
33,00
  5156 PHM
25,00
  5171 Opravy a udržování
20,00
  5167 Školení
0,00
  5169 Zdravotní prohlídky a služby
5,00
  5773 Cestovné
3,00
    Požární ochrana celkem
245,20
     
 
6112   Místní zastupitelské orgány
1207,10
    Celkem
1 207,10
     
 
     
 
6171   Vnitřní správa
 
  5111 Mzdové náklady
1 514,60
  5121 Sociální a zdravotní pojištění
530,00
  5128 Zákonné pojištění za zaměstanace
8,00
  5136 Knihy, tisk
20,00
  5137 DHIM
150,00
  5139 Materiál
150,00
  5153 Plyn
276,00
  5154 Elektřina
110,00
  5161 Poštovné
90,00
  5162 Telefon
125,00
  5163 Pojištění majetku obce a poplatky z účtu
50,00
  5166 Konzultační, porad. a pravní služby
80,00
  5167 Školení
20,00
  5169 Služby (Obecní policie NAVOS)
106,80
  5169 Služby (NAVOS, pC+, Haida, stravenky, ..)
250,00
    Demolice č.21
0,00
  5169 Stravenky
0,00
6171 5169 Náklady na obecní policii (30% výkonu)
0,00
  5171 Opravy a údržování
120,00
  5171 Oprava - odvodnění dvora zdr. střediska
20,00
  5173 Cestovné
170,00
  5175 Pohoštění
25,00
  5194 Dary-plesy a tombola
5,00
  5229 Členské příspěvky (SMO ,SOM JM, atd.)
4,50
  5362 Daň z převodu nemovitostí
210,22
  5492 Dar pozůstalým, p.Chudáčkovi
0,00
  5909 Ostaní neinv. výdaje
50,00
  6121 Rozpočtová rezerva
0,00
  6122 Kopírka
0,00
  6125 Výpočetní technika
0,00
    Pokladna
0,00
  5169 Rozpočtová rezerva
0,00
    Vnitřní správa celkem
4 085,12
     
 
6310 5141 Splátky úroků z úvěru (ČS a.s.)
0,00
    Celkem
0,00
     
 
6399 5362 Vlastní daň
300,00
    Celkem
300,00
     
 
6409   Ostatní náklady
 
  5221 Příspěvky (OPS Aust.)
1,7
  5222 Příspěvky (Svaz rybářů, ZŠ muzejní a vl.s.)
2,3
  5229 Příspěvky (Energetické sdr.)
0,4
  5321 Převody obcím - Újezd na žáky a ost.
30,00
  5329 Rajhradsko - příspěvek
5,60
  5410 Sociální dávky
0,00
  6141 Příspěvek investiční (JME)
0,00
  6319 Příspěvek investiční(JME)
0,00
    Celkem
40,00
     
 
  8124 Splátky úvěru u MF ČR - vodovod
379,30
  8124 Splátky úvěru (ČS a.s.) a Zetoráci
0,00
    Rozpočtová rezerva
782,25
    Celkem
1 161,55
     
 
    Celkové výdaje
13 980,669

Návrh projednán a schválen Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 24. 01. 2002.

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti