Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2002 – příjmy

par.
pol.
 
Schválená částka
  1111 Daň ze závislé činnosti
1 570,00
  1112 Daň podnikatelů (fyzických osob)
904,00
  1113 Daň fyzických osob vybírané srážkou
147,00
  1121 Daň právnických osob
1 782,00
  1122 Vlastní daň
300,00
  1211 Daň z přidané hodnoty
2 811,00
  1511 Daň z nemovitostí
840,00
    Daně celkem
8 354,00
     
 
  1311 Správní poplatky
60,00
  1311 Správní poplatky - stavební úřad
300,00
  1332 Poplatky za vypouštění škodlivin
3,00
  1337 Odpad
506,00
  1341 Poplatek psi
9,00
  1343 Nájem veřejného prostranství
22,00
  1347 Ostatní poplatky - VHA
80,00
  2460 Splátky půjček-Zetor
0,00
  4111 Neinvestiční dotace ze SR-sčítání
0,00
  4112 Neinvestiční dotace ze SR - školství
230,00
  4112 Neinvestiční dotace ze SR - st. správa
891,20
  4116 Sociální dávky
0,00
  4116 Ostatní neinvestiční dotace - ÚP
44,00
  4116 Ostatní neinvestiční dotace - uč. pomůcky
57,00
  4117 Neinv. dotace OkÚ - obnova kult. památky
0,00
  4116 Dotace - internet
0,00
  4121 Dotace z MěÚ Šlapanice
0,00
  4121 Dotace od obcí na žáky-Telnice a ost.
50,00
  4216 Dotace inv.od MproMR-místní or.systém
0,00
  4221 Invest. přij. dotace od obcí (Telnice)
94,90
  4131 Zůstatek na účtu HČ u KB Bo-venkov
0,00
    Ostatní daňové příjmy
2 347,10
     
 
1012   Pozemky
 
1012 2131 Pronájem pozemků
40,00
1012 3111 Prodej majetku obce
895,00
    Celkem
935,00
     
 
1019 2229 Spolúčast CEZAVA-místní or. systém
0,00
     
 
2169 2210 Sankční platby
0,00
     
 
3111   Mateřská škola
 
3111 2111 Mateřská škola - školné
40,00
  2310 MŠ-prodej kol
0,00
    Celkem
40,00
     
 
3141 2111 Školní jídelna - stravné
400,00
     
 
3314 2111 Knihovna - půjčovné
6,00
     
 
3319   Záležitosti kultury
 
3319 2111 Příjmy v kultuře (zájezdy)
30,00
  2112 Prodej pohlednic
0,00
    Celkem
30,00
     
 
    Využití volného času mládeže
 
3421 2111 Příjmy od žáků z mimoškolní činnosti
30,00
    Celkem
30,00
     
 
3632 2111 Hřbitov - hrobová místa
4,00
     
 
    Činnost místní správy
 
6171 2111 Poskytování služeb - HZ, Gottwald
128,00
6171 2111 Služby pro zdravotní středisko
115,00
6171 2112 Prodej pohlednic
0,00
6171 2132 Pronájem nemovitostí
180,00
6171 2210 Pokuty
0,00
6171 2329 Ostatní příjmy
150,00
    Celkem
573,00
     
 
6310 2141 Bankovní úroky a dividendy
45,00
     
 
6409   Ostatní příjmy
 
  2321 Dary-Honební společenstvo
6,35
  2322 Pojistné náhrady-aut.nehoda u ČOV
0,00
  2329 Správní -okres (119.102,-Kč vratka JME)
0,00
    Prodej akcií ČS
0,00
     
6,35
     
 
    Hospodářská činnost-prodej vodoměrů
68,00
     
 
  8115 Zůstatek na běžném účtu u KB Bo-venkov
1 062,92
  8115 Zůstatek na běžném účtu u ČS a.s.
147,29
     
 
    Příjmy celkem
13 980,669
webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti