Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2001 – výdaje

par.
pol.
 
Schválená částka
3111   Mateřská školka:
 
* 5112 Mzdy
10,50
* 5153 Plyn
180,00
* 5154 Elektrika
90,00
* 5162 Telefony
10,00
* 5163 Pojištění
6,50
  5136 Učební pomůcky,knihy
0,00
  6121 HIM
28,00
  5137 DHIM
8,00
  5139 Materiál
34,50
  5161 Poštovné
1,00
  5169 Kulturní akce pro děti
2,50
  5171 Opravy a údržování 1)
27,50
    Mateřská školka celkem
398,50
     
 
3113   Základní škola
 
* 5153 Plyn
100,00
* 5154 Elektrika
80,00
* 5162 Telefony
17,00
* 5163 Pojištění
17,80
* 5164 Nájem sokolovna
90,00
  5136 Učební pomůcky, knihy
30,00
  5137 DHIM
26,00
  5139 Materiál
45,00
  5172 Programové vybavení
15,00
  5137 Zakoupení kopírky
15,00
  5139 Počítačová síť + Internet
0,00
  5139 Koberce
0,00
  5161 Poštovné
3,00
  5169 Kulturní a spotrovní akce pro děti
30,00
  5112 Dohody o provedení práce
0,00
  5171 Opravy a údržování 1)
50,00
  6121 Investice - hospodářská budova
20,00
  6121 Investice - demolice č.p. 21
250,00
3421 5112 Odměna lektorům - mimoškolní činnost
70,00
    Základní škola celkem
858,80
     
 
3141   Školní jídelna
 
* 5131 Potraviny
412,00
* 5112 Mzdy
5,00
* 5162 Telefon
12,00
  5161 Poštovné
1,00
  5139 Materiál
30,00
  5137 DHIM
50,00
  5171 Opravy a údržování 1)
30,00
    Školní jídelna celkem
540,00
     
 
3314   Knihovna
 
* 5112 Mzdy
57,00
  5136 Knihy
35,00
  5139 Materiál
10,00
  5161 Poštovné
1,00
    Knihovna celkem
103,00
     
 
3319   SPOZ
25,00
3319   Pojištění-plyn, voda,ČOV
22,00
3631   Veřejné osvětlení
160,00
3632   Hřbitov
40,00
3722   Odvoz a likvidace odpadů
603,50
3745   Zeleň (výsadba a údržba)
200,00
2212   MK (údržba a čistění)
150,00
2212   MK (chodník V. Haňky)
0,00
2212   MK (chodník Šlapanická)
0,00
2212   MK (chodník Krakovská)
0,00
2212   MK (chodníky dalších)
80,00
2212   MK (úprava kanal. šachet)
70,00
    Celkem
1 350,50
     
 
5512   Požární ochrana
 
* 5153 Plyn
40,00
* 5154 Elektřina
17,00
* 5162 Telefon
4,00
* 5163 Pojištění
1,50
  5137 Nákup oblečení a obuvi
20,00
  5119 Refundace
10,00
  5139 Materiál
50,00
  5156 PHM
25,00
  5137 Ruční vysílačky
0,00
  5171 Opravy a udržování
80,00
  5169 Zdravotní prohlídky
5,00
  5773 Cestovné
3,00
    Požární ochrana celkem
255,50
     
 
6112   Místní zastupitelské orgány
888,72
6171   Vnitřní správa
 
  5111 Mzdové náklady
1 376,90
  5121 Sociální a zdravotní pojištění
774,90
  5128 Zákonné pojištění za zaměstanace
8,00
  5136 Knihy, tisk
10,00
  5137 DHIM
152,00
  5139 Materiál
147,60
  5153 Plyn
160,00
  5154 Elektřina
100,00
  5169 Zájezdy, divadla apod.
70,00
  5161 Poštovné
82,00
  5162 Telefon
120,00
  5163 Pojištění majetku obce
45,00
33 19 5163 Pojištění účastníků kulturních akcí
8,00
  5166 Konzultační, porad. a pravní služby
50,00
6310 5660 Půjčky občanům
0,00
  5167 Školení
10,00
  5169 Služby
150,00
  5171 Opravy a údržování
120,00
  5173 Cestovné
170,00
  5175 Pohoštění a dary
31,00
  5169 Stravenky
37,00
  5362 Daň z převodu nemovitostí
30,00
1012 6130 Výkup pozemků-veřejné prostranství
242,90
1012 5169 Pozemky - ocenění, rozdělení apod
50,00
1019 5169 Poradenské středisko-průzkumy
70,00
    Rozpočtová rezerva
28,70
    Vnitřní správa celkem
4 044,00
     
 
6171 5362 Vlastní daň
2 400,00
     
 
    Ostatní náklady
 
6310 5141 Splátky úroků z úvěru (ČS a.s.)
45,00
6409 5229 Příspěvek TJ Sokol na dopravu
10,00
3419 5222 Příspěvek TJ Sokol na opravu hřiště
70,00
6171 5229 Členské příspěvky
46,00
3113 5321 Převody obcím - Újezd na žáky
25,00
6171 5169 Náklady na obecní policii (30% výkonu)
250,00
  8124 Splátky úvěru u MF ČR - vodovod
379,30
  8124 Splátky úvěru (ČS a.s.) a Zetoráci
650,00
    Ostatní náklady celkem
1 475,30
     
 
    Investice, opravy, rekonstrukce
 
  6121 Doplatek za kanalizaci Mlýnisko
344,20
  6121 Doplatek za TI Nad Vrbím
566,30
  5171 Oprava vodovodu na ulici Polní
271,20
  6121 Úprava prostanství před zdr. střed.
1 000,00
  6121 Rekonstrukce kanalizace - havarie
301,15
  6121 Doplatek za prohlídky kanalizace
263,00
    Internet do obecní knohovny
64,19
    Rozpočtová rezerva
530,38
    Investice v roce 2001 celkem
3 340,42
     
 
    Celkové výdaje
15 654,741

Návrh projednán a schválen Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 25. 01. 2001

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti