Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2001 – příjmy

par.
pol.
 
Schválená částka
  1111 Daň ze závislé činnosti
0,00
  1112 Daň podnikatelů (fyzických osob)
0,00
  1121 Daň právnických osob
0,00
  1122 Vlastní daň
2 400,00
    Sdílené daně
6 965,30
  1511 Daň z nemovitostí
833,00
    Daňové příjmy celkem
10 198,30
     
 
  1311 Správní poplatky
70,00
  1311 Správní poplatky - stavební úřad
220,00
  1332 Poplatky za vypouštění škodlivin
0,00
  1341 Poplatek psi
8,00
  1343 Nájem veřejného prostranství
35,00
  1347 Ostatní poplatky - VHA
40,00
  4112 Sociální dávky
0,00
  4112 Neinvestiční dotace ze SR - školství
226,00
  4112 Neinvestiční dotace ze SR - st. správa
885,30
  4116 Ostatní neinvestiční dotace - ÚP
88,00
  4121 Dotace od obcí na žáky-Telnice
30,00
  4216 Investiční dotace na vodovod
0,00
  4122 Neinvestiční dotace od reg. orgánů
0,00
    Dotace z MěÚ Šlapanice
174,80
  4221 Telnice-dotace na vodovod
0,00
  2460 Splátky půjček-Zetor
60,00
3111 2111 Mateřská škola - školné
30,00
3141 2111 Školní jídelna - stravné
430,00
3314 2111 Knihovna - půjčovné
5,00
3421 2111 Kurzy
25,00
3632 2111 Hřbitov - hrobová místa
4,00
3722 2111 Odpad
440,00
3319 2111 Příjmy v kultuře (zájezdy)
50,00
3421 2111 Příjmy od žáků z mimoškolní činnosti
29,00
6171 2111 Poskytování služeb - HZ, Gottwald
128,00
6171 2111 Služby pro zdravotní středisko
115,00
6171 2111 Příjmy za kopírování a hlášení
80,00
6171 2131 Pronájem pozemky
40,77
6171 2132 Pronájem nemovitostí
156,00
6171 3111 Prodej majetku obce
277,12
6171 2329 Ostatní příjmy
0,00
6310 2141 Bankovní úroky
120,00
6171 2329 Úhrada pohledávek
76,55
  2412 Vratka půjčky IMOSU Zlín a.s.
0,00
  8123 Půjčka od OkÚ Brno-venkov
0,00
  8115 Zůstatek na běžném účtu u KB Bo-venkov
888,97
  8115 Zůstatek na účtu HČ u KB Bo-venkov
422,17
  8115 Zůstatek na běžném účtu u ČS a.s.
301,77
    Příjmy celkem
15 654,741
webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti