Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2008 – příjmy

Schváleno

Daně celkem (vybírané finančními úřady)  

15 161,50

Ostatní daňové příjmy (správní a místní poplatky, dotace)

2 823,00

Pozemky  (prodej a pronájem)

28,90

Příjmy z dobývacích prostor

56,70

Vodovod (nájemné a příspěvky na investice)

80,00

Kanalizace a ČOV (nájemné)

177,00

Knihovna - půjčovné

3,00

Příjmy v kultuře (zájezdy)

50,00

Příjmy z hlášení místního rozhlasu

4,00

Příjem z akcí "Komise pro mládež"

20,00

Hřbitov - pronájem hrobových míst

 2,00

Odpad - příspěvek za likvidaci (EKO KOM)

42,60

Činnost místní správy (pronájem nebyt. prostor + služby)

462,10

Bankovní úroky a dividendy

50,00

Příjmy celkem

18 960,80

Uvedené částky jsou v tisících korun.
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice od 19.11.2007 do 12.12.2007

Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne: 12.12.2007

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti