Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2006 – příjmy

par.
pol.
Příjmy v tisících
2005
      2006
 1111Daň ze závislé činnosti
2 247,00
2 145,67
 1112Daň podnikatelů (fyzických osob)
925,00
1 039,37
 1113Daň fyzických osob vybírané srážkou
160,00
136,89
 1121Daň právnických osob
2 154,00
2 907,14
 1122Vlastní daň
5 000,00
2 000,00
 1211Daň z přidané hodnoty
3 461,00
4 399,04
 1511Daň z nemovitostí
1 059,00
1 113,87
  Daně celkem
15 006,00
13 741,98
   
 1361Správní poplatky
343,00
356,20
 1332Poplatky za vypouštění škodlivin
0,00
0,00
 1334Odvody za odnětí půdy ze z.p.f.
0,00
0,00
 1337Odpad
775,70
863,50
 1341Poplatek psi
20,00
18,00
 1343Nájem veřejného prostranství
35,00
19,35
 1347Ostatní poplatky - VHA
40,00
55,00
 1351Odvod výtěžků z VHA
28,00
40,00
 4111Dotace na volby
0,00
0,00
 4112Neinvestiční dotace ze SR
1 234,00
1 266,10
 4112Neinvestiční dotace ze SR - školství
248,70
  Investiční dotace z EIB
375,00
 4116Ostatní neinvestiční dotace - ÚP
0,00
0,00
 4121Dotace od obcí (Telnice na žáky)
40,00
47,20
 4122N. dotace od kraje - PO
0,00
0,00
 4216Inv.dotace ze st.rozpočtu-kanalizace
22 820,00
0,00
 4221Invest. přij. dotace od obcí (Telnice)
13 989,60
94,90
 4222Investiční dotace od kraje na kanalizaci
0,00
0,00
  Ostatní daňové příjmy
39 325,30
3 383,95
   
1012 Pozemky
10122131Pronájem pozemků
36,40
36,40
10123111Prodej majetku obce
5 296,20
2 552,00
  Celkem
5 332,60
2 588,40
   
22192343Příjmy z dobývacích prostor
22,80
33,90
   
23103122Voda-příspěvky na investice
50,00
50,00
  Vodovod-nájemné
64,00
70,00
   
2321 ČOV, nájemné od fy Topol + stočné
89,70
0,00
  Kanalizační přípojky
6 000,00
0,00
   
   
31112122Mateřská škola - odvod PO
 2111Mateřská škola-příspěvek
0,00
7,80
   
31132122Základní škola - odvod PO
0,00
0,00
   
33142111Knihovna - půjčovné
5,00
6,15
   
33192111Příjmy v kultuře (zájezdy)
80,00
80,00
   
33492329říjmy z prodeje "Sokolnický Zpravodaj
7,00
5,70
   
3421 říjem z akcí "Komise pro mládež
10,00
15,00
   
36322111Hřbitov - hrobová místa
5,00
5,00
   
37222324Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM)
23,00
28,60
   
  Činnost místní správy
61712111Služby pro zdravotní středisko,hasičskou zbr….
190,80
157,20
61712132Pronájem nemovitostí
227,80
225,00
61712210Pokuty
0,00
0,00
61712329Ostatní příjmy
0,00
0,00
61713112Prodej plynovodu
2 094,60
0,00
  Celkem
2 513,20
382,20
   
63102141Bankovní úroky a dividendy
50,00
20,00
   
64022229Finanční vypořádání
0,00
0,00
   
6409 Ostatní příjmy
 
  Úvěr ve výši 15 milionů
15 000,00
0,00
  Úvěr ve výši 10 milionů
10 000,00
0,00
  Holub-splátka nák.střediska
1 000,00
1 000,00
  Celkem
26 000,00
1 000,00
   
 8115Předpoklad zůstatku na účtech k 31.12.05
12 004,30
11 229,80
   
  Příjmy celkem
106 587,90
32 648,48
webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti