Povinné informace | Podatelna

Tříkrálová sbírka 2018

V sobotu 6. ledna 2018 se v naší obci, již po osmnácté, uskutečnila dobročinná akce Tříkrálová sbírka. Do našich domovů už tradičně zavítali koledníci s kasičkami, do kterých mohl každý z nás přispět libovolnou sumou, která poputuje na pomoc přímo těm, kteří to potřebují. V letošním roce naši spoluobčané přispěli celkovou částkou  71.721,- Kč.
Děkujeme všem, kteří nějakým způsobem ke zdaru sbírky přispěli a všem, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou dle svých možností.

Pro informaci uvádíme i výtěžky Tříkrálové sbírky, v naší obci, v minulých letech:

rok
2001
14 033,00
2002
20 059,50
2003
27 567,40
2004
29 631,50
2005
45 201,50
2006
29 715,50
2007
36 135,00
2008
35 806,50
2009
38 394,00
2010
43 991,00
2011
44 996,00
2012
53 523,00
2013
50 017,00
2014
56 085,00
2015
63 609,00
2016
62 744,00
2017
69 982,00
2018
71 721,00
webdesign: Synetix
©2006-2018 Obecní úřad Sokolnice