Povinné informace | Podatelna

Standardy sociálně-právní ochrany

Obecní úřad Sokolnice jako orgán sociálně-právní ochrany dle ust. § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o OSPOD), vydává v souladu s ust. § 9a) odst. 3 a zák. o OSPOD a s ust. §6 odst. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb., ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zák. o OSPOD, předpis k naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.

OÚ Sokolnice nemá zaměstnance, v jehož náplni práce je zajišťování sociálně-právní ochrany dětí. Za výkon sociálně-právní ochrany dětí odpovídá starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta.

Standardy SPOD

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti