Povinné informace | Podatelna

Úřední deska

Zveřejnení záměru číslo 003/2024

Typ dokumentu
Obec Sokolnice
Číslo jednací
03/2024-JŽ_Z002
Datum vyvěšení
25. 3. 2024
Datum sejmutí
17. 5. 2024

Zveřejnění záměru číslo 003/2024 na prodej pozemku p.č 3008/7 o výměře 408 m2, zahrada, zapsaného na LV 1, ve vlastnictví obce Sokolnice v k.ú. Sokolnice. Jedná se o zahrádku u benzínové pumpy.   

Každý se může po dobu zveřejnění tohoto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, návrhy, nebo připomínky na adresu: Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice.

V Sokolnicích dne 25.03.2024

 
     Mgr. Libor Beránek, v.r.
Starosta obce

Připojené dokumenty

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti