Povinné informace | Podatelna

Úřední deska

Zveřejnení záměru číslo 001/2024

Typ dokumentu
Obec Sokolnice
Číslo jednací
01/2024-JŽ_Z001
Datum vyvěšení
31. 1. 2024
Datum sejmutí
28. 2. 2024
Zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č 488 o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, zapsaného na LV 1, ve vlastnictví obce Sokolnice v k.ú. Sokolnice. Viz příloha - červeně vybarvená část.
Každý se může po dobu 15 – ti dnů od zveřejnění tohoto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, návrhy, nebo připomínky na adresu: Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice.
V Sokolnicích dne 31.01.2024
 
     Mgr. Libor Beránek, v.r.
Starosta obce

Připojené dokumenty

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti