Povinné informace | Podatelna

Úřední deska

Oznámení pokračování stavebního řízení

Typ dokumentu
Dráždní úřad
Číslo jednací
OUSO/305/2023
Datum vyvěšení
25. 1. 2023
Datum sejmutí
10. 2. 2023
Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 6. dubna 2022 žádost stavebníka Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 v zastoupení Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČO:25525441 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy: “Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice-Telnice“. Viz příloha.

Připojené dokumenty

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti