Povinné informace | Podatelna

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Typ dokumentu
MěÚ Šlapanice
Číslo jednací
OUSO/247/2023-KT
Datum vyvěšení
23. 1. 2023
Datum sejmutí
10. 2. 2023
Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, podle ust. dle § 77 odst. 1 písm. c) a dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), stanovuje místní úpravu provozu na silnici č. III/4183 ul. Kobylnická na místní komunikaci ul. Zámecká, Topolka, z důvodu snížení zatížitelnosti na mostě přes potok Říčka ul. Záměcká v obci Sokolnice. Viz příloha.

Připojené dokumenty

webdesign: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti