Povinné informace | Podatelna

Úřední deska

Odstranění dřevin v obci Sokolnice

Typ dokumentu
EG.D, a.s.
Číslo jednací
OUSO/3847/2022
Datum vyvěšení
15. 11. 2022
Datum sejmutí
31. 3. 2023
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny. Viz příloha.

Připojené dokumenty

webdesign: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti