Povinné informace | Podatelna

Úřední deska

Oznámení o průběhu geodetických prací

Typ dokumentu
GEFOS a.s.
Číslo jednací
OUSO/1143/2022
Datum vyvěšení
28. 3. 2022
Datum sejmutí

Geometrické plány pro výkupy pozemků dotčených stavbou II/380 Tuřany – Telnice – Moutnice

Společnost SÚS JMK připravuje projekt rekonstrukce silnice II/380 v úseku Tuřany – Telnice – Moutnice výkup dotčených částí pozemků. V souvislosti s tímto projektem budou zaměstnanci firmy Gefos a.s. provádět na katastrálním území Sokolnice podél zájmové komunikace potřebné geodetické práce. Tyto práce budou probíhat od 01.04.2022 v rozsahu nezbytně nutném s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům. Nově navržené vlastnické hranice a návazné body budou dle požadavku objednatele stabilizovány dřevěnými kolíky. Žádáme, aby byly ponechány na svém místě, hranice budou následně předávány dotčeným vlastníkům. Viz příloha.  

Připojené dokumenty

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti